Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

Kontakt:Sběrný dvůr
Petr Jelének
tel. 725 967 082
 
 

Upozornění:

 • Písky a kamenivo prodáváme jen občanům Hluku!
 • Na sběrném dvoře nelze ukládat odpady vzniklé z podnikatelské činnosti!
 • Škváru ani výrobky z ní nepřijímáme, jelikož se jedná o nebezpečný odpad! Likvidaci je možno domluvit např. s firmou Rumpold.
 • Směs stavební suti s hlínou nepřijímáme! Možnost odvézt na skládku Uh.Brod.
 • Množí se případy, že občané vozí na sběrný dvůr vysloužilé lednice, ze kterých je vymontován kompresor. Za takto znehodnocený odpad musí pak město zaplatit poměrně vysokou finanční částku. V těchto případech bude proto příslušný finanční obnos vymáhán přímo od občana, který odpad znehodnotil.
 • Z důvodu omezených kapacit kontejneru na směsný odpad je nutné 3 dny předem hlásit obsluze sběrného dvora svoz velkého množství směsného odpadu vzniklého např. při vyklízení domu, stěhování, atd.
Na sběrný dvůr je možno zdarma vyvézt:
 • syntetické motorové oleje, převodové oleje a mazací oleje, jiné motorové oleje
 • rostlinné oleje a tuky a živočišné tuky z domácností
 • pneumatiky
 • papír a lepenka
 • sklo
 • oděvy
 • textilní materiál
 • rozpouštědla
 • fotochemikálie
 • zářivky a jiný odpad se rtutí
 • barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice
 • baterie a akumulátory
 • baterie ostatní
 • vyřazené elektrické zařízení
 • dřevo - dveře, rámy oken, staré krovy, větve, klestí
 • plasty - drobné plasty (např. kousky polystyrenu apod.) před uložením do kontejneru nejprve dejte do sáčku, tašky nebo jakéhokoliv plastového pytle
 • kovy
 • objemný odpad
 • kyseliny
 • pesticidy N
 • biologicky rozložitelný odpad
 • elektrotechnický odpad s nebezp. látkami
 • obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
 • filtry olejů, čistící tkaniny
 
Občan dovezený materiál roztřídí do jednotlivých kontejnérů podle druhu odpadu.
Do sběrného dvora nelze vyvážet směsný komunální odpad z domácností.
Poplatek se vybírá za zpracování uložené stavební suti: beton, cihly, střešní tašky, keramické výrobky, směs betonu, cihelné suti, atd. Ukládaná stavební suť nesmí obsahovat příměs zeminy.
Jelikož se na hluckém katastru nenachází vhodné prostory pro uložení zeminy, lze její odvoz a uložení zajistit pouze prostřednictvím firmy Rumpold, případně jinou  firmou oprávněnou k likvidaci odpadů.
Ve sběrném dvoře je možnost získat recyklát stavební suti. Tento je možno použít jako podklad pod dlažbu, vyrovnání terénu, atd.