Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

Oznámení:
MěÚ oznamuje, že s platností od 1. 6. 2017 až do odvolání nebude přijímána cihelná stavební suť na sběrný dvůr. Dále MěÚ upozorňuje občany na změnu provozní doby na sběrném dvoře. Od 1. 6. 2017 bude zavřeno pouze ve středu.
Kontakt:Sběrný dvůr
Petr Jelének
tel. 725 967 082
 
Provozní doba s platností od 1.6.2017 :
pondělí: 7.00 - 11.30 a 12.00 - 17.00
úterý: 7.00 - 11.30 a 12.00 - 17.00
středa: zavřeno
čtvrtek: 7.00 - 11.30 a 12.00 - 17.00
pátek: 7.00 - 11.30 a 12.00 - 17.00
sobota: 8.00 - 11.30 a 12.00 - 15.00 
neděle: zavřeno
Upozornění:
 • Na sběrném dvoře nelze ukládat odpady vzniklé z podnikatelské činnosti!
 • Směs stavební suti s hlínou nepřijímáme! Možnost odvézt na skládku Uh.Brod.
 • Množí se případy, že občané vozí na sběrný dvůr vysloužilé lednice, ze kterých je vymontován kompresor. Za takto znehodnocený odpad musí pak město zaplatit poměrně vysokou finanční částku. V těchto případech bude proto příslušný finanční obnos vymáhán přímo od občana, který odpad znehodnotil.
 • Z důvodu omezených kapacit kontejneru na směsný odpad je nutné 3 dny předem hlásit obsluze sběrného dvora svoz velkého množství směsného odpadu vzniklého např. při vyklízení domu, stěhování, atd.
Na sběrný dvůr je možno zdarma vyvézt:
 • syntetické motorové oleje, převodové oleje a mazací oleje, jiné motorové oleje
 • rostlinné oleje a tuky a živočišné tuky z domácností
 • pneumatiky
 • papír a lepenka
 • sklo
 • oděvy
 • textilní materiál
 • rozpouštědla
 • fotochemikálie
 • zářivky a jiný odpad se rtutí
 • barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice
 • baterie a akumulátory
 • baterie ostatní
 • vyřazené elektrické zařízení
 • dřevo - dveře, rámy oken, staré krovy, větve, klestí
 • plasty - drobné plasty (např. kousky polystyrenu apod.) před uložením do kontejneru nejprve dejte do sáčku, tašky nebo jakéhokoliv plastového pytle
 • kovy
 • objemný odpad
 • kyseliny
 • pesticidy N
 • biologicky rozložitelný odpad
 • elektrotechnický odpad s nebezp. látkami
 • obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
 • filtry olejů, čistící tkaniny
 
Občan dovezený materiál roztřídí do jednotlivých kontejnérů podle druhu odpadu.
Do sběrného dvora nelze vyvážet směsný komunální odpad z domácností.
Poplatek se vybírá za zpracování uložené stavební suti: beton, cihly, střešní tašky, keramické výrobky, směs betonu, cihelné suti, atd. Ukládaná stavební suť nesmí obsahovat příměs zeminy.
Jelikož se na hluckém katastru nenachází vhodné prostory pro uložení zeminy, lze její odvoz a uložení zajistit pouze prostřednictvím firmy Rumpold, případně jinou  firmou oprávněnou k likvidaci odpadů.
Ve sběrném dvoře je možnost získat recyklát stavební suti. Tento je možno použít jako podklad pod dlažbu, vyrovnání terénu, atd.