Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

V současné době běží tyto projekty:
  • Nová zástavba v ulici Pod Sádkama pro 44 stavebních parcel
 
  • Rekonstrukce vozovky v ulici Boršické s novou trasou chodníku a novými odstavnými plochami pro automobily

 

  • Přístavba a nástavba městského kina 

Zveřejnění

Dotace:

Město Hluk obdrželo v roce 2015 z rozpočtu Zlínského kraje neinvestiční dotaci ve výši 7.000,- Kč, která byla použita na věcné vybavení neinvestiční povahy (na nákup zásahové obuvi HAIX) pro jednotku sboru dobrovolných hasičů v Hluku.

Město Hluk obdrželo v roce 2015 z rozpočtu Zlínského kraje druhou neinvestiční dotaci ve výši 8.000,- Kč, která byla použita na výdaje za uskutečněný zásah jednotky sboru dobrovolných hasičů příjemce na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska HZS kraje mimo její územní obvod - pro jednotku sboru dobrovolných hasičů v Hluku. Z dotace byly pokryty náklady na pohnné hmoty a zničenou obuv při zásahu.

Stručný výčet realizovaných projektů od roku 2014:
  • Energeticky úsporná opatření ve sportovní hale (zateplení, výměna oken a kotlů) 
  • Rekonstrukce vozovky v Antonínské ulici
  • Dětské hřiště ve dvoře budovy staré ZŠ
  • Rekonstrukce sociálního zázemí městského kina
  • Rekonstrukce sakrálních staveb
  • Rekonstrukce náměstí Komenského - město Hluk realizovalo akci "Rekonstrukce centrální části obce Hluk" za podpory Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava

foto

        Fotodokumentace rekonstrukce nám. Komenského