Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

Seniorské besedování v roce 2017

 


Seniorský večer na tvrzi
 
Na tvrzi býl v úterý zaséj veliký bál,
šak veseléj chase býl plný sál..
Nechyběli ani přespolní hosté –
cítijú sa u nás dobře, je to tak prosté.
 
Fašankový seniorský večer zahájil Ota vzpomínkú,
že počátek těchto besed byl nápad jeho rovníků.
O přízeň žádali i Městský úřad
a přibrali i mladší ročníky do svých řad.
Je to právě deset let, co se to stalo
a už sto besed se s úspěchem konalo.
Přidala se i „naše“ POHODA kapela,
co za to ani odměnu nechtěla.
 
Dnešní 101. večer se zase vydařil.
Každý, kdo přišel, se dobře pobavil.
Fašank jsme vesele ukončili
a našu milú basu jsme řádně pochovali.
Pochovávači vtipně různé události popsali
a také přespolní hosty průpovídkami vzpomněli.
Plačky plakaly velice,
že basa bude chybět muzice.
Moseli jsme ju pochovat,
aby nám po půstu mohla zaséj basovat.
 
Stalo se v úterý 28. února 2017 na hlucké tvrzi.  
Anna Libosvárová
 
Srdečně vás všechny zveme na příští seniorskou besedu.
Bude v úterý 28. března 2017 na hlucké tvrzi.
Nebude se tancovat, ale bude se na co dívat. Uspořádáme výstavu křížů a kropenek a budou k nahlédnutí také kroniky seniorských besed pořádaných po deset let. Také nám přijdou zahrát naši známí i neznámí harmonikáři.
Prosíme, kdo má doma kříže nebo kropenky, přineste je k paní Marii Hájkové u hřbitova. Za ochotu moc děkujeme.

 


Seniorský krojový ples s tombolou
Hýlom, hýlom, počúvajte.
Horní, dolní, domácí aj přespolní...
 
Neslo se sálem tvrze dnes,
kde si senioři udělali svůj krojový ples.
Kroj však nebyl podmínkou na plese,
hlavně ať si každý dobrou náladu přinese.
 
A že se blíží slavné hlucké Dolňácké slavnosti,
přijela nás pozdravit i jízda králů
a ukázat nám starodávné zvyklosti.
Statní jezdci na namašlených koních přijeli
a vtipnými vyvolávkami všechny přítomné přivítali.
Nezapomněli ani na přespolní,
ale ani na ty, co byli v Hluku narození.
 
Měli jsme také tombolu bohatou velice.
Vyhrávali všichni - chlapci aj děvčice.
Sponzorům a dárcům moc děkujeme,
že podpořili náš ples, toho si vážíme.
 
K tanci a zpěvu hrála naše známá POHODA,
celý večer byla dobrá nálada.
 
Stalo se v úterý 24. ledna 2017 na hlucké tvrzi.
Anna Libosvárová
 

SENIORSKÉ BESEDY SENIORŮ SE ZPÍVÁNÍM NA HLUCKÉ TVRZI

V ROCE 2017 BUDOU DVĚ JUBILEJNÍ BESEDY. V LEDNU BUDE V POŘADÍ JIŽ STÁ BESEDA A V ÚNORU BUDE DESÁTÉ VÝROČÍ ZALOŽENÍ SENIORSKÝCH BESED.

I. POLOLETÍ 2017

 • BESEDA Č. 100 
  • LEDEN ÚTERÝ 24. 1. 2017 V 18.00 HODIN
  • KROJOVANÝ PLES S TOMBOLOU, TRADIČNÍ PŘEDZVĚST DOLŇÁCKÝCH SLAVNOSTÍ
 • BESEDA Č. 101 
  • ÚNOR ÚTERÝ 28. 2. 2017 V 18.00 HODIN
  • FAŠANK - 10-TÉ VÝROČÍ ZALOŽENÍ SENIORSKÝCH BESED SE ZPÍVÁNÍM NA HLUCKÉ TVRZI. TOMBOLA
 • BESEDA Č. 102 
  • BŘEZEN ÚTERÝ 28. 3. 2017 V 18.00 HODIN
  • VÝSTAVA KŘÍŽŮ, KROPENEK, KRONIKY SENIORŮ PO DESETI LETECH BESED SE ZPÍVÁNÍM A HRANÍM HARMONIKÁŘŮ
 • BESEDA Č. 103 
  • KVĚTEN ÚTERÝ 9. 5. 2017 V 19.00 HODIN
  • LÁSEK ČAS A SVÁTEK MATEK
 • BESEDA Č. 104 
  • ČERVEN ÚTERÝ 20. 6. 2017 V 19.00 HODIN
  • PŘEKVAPENÍ PŘED DOVOLENÝMI

 

JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI NA KAŽDOU BESEDU!
VAŠE ÚČAST JE ZÁRUKOU DALŠÍHO 10-TI LETÉHO TRVÁNÍ BESED SE ZPÍVÁNÍM NA HLUCKÉ TVRZI.
PŘIJĎTE, TĚŠÍME SE NA VÁS!