Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

Seniorské besedování v roce 2017

 

Seniorské vinobraní

 

Ešče vínko nevykyslo, chlapci, pijme ho .....

 

Na úterní seniorské besedě se burčák pil

a pro dobrou náladu na každém stole byl.

Tento večer se místní ochotníci ujali zahájení

a předvedli starodávný zvyk - hory zarážání.

 

Následovala scénka „Škodná v revíru“

od Fanoša Mikuleckého.

Napsaná je dávno, ale i dnes se týká

člověka leckterého.

 

Hotaři potom hlédali hrozny visící

před „zlodějama“ při muzice tančící ...

Bez trestu a pokuty jich nepustí,

pokud se krádeže dopustí.

 

K tanci a zpěvu nám naše POHODA hrála -

o dobrou náladu všech se postarala.

Muzikantům i „hercům“ moc děkujeme

a na další spolupráci se těšíme.

 

Stalo se v úterý 10. října 2017 na hlucké tvrzi

Anna Libosvárová

 

Srdečně vás zveme na příští seniorskou besedu

v úterý 7. listopadu 2017 v 18 hod. na hluckou tvrz.

Bude i „Zimní módní přehlídka“.

 


 

Škola, základ života

 

Dovolenou hlučtí senioři ukončili

a na tvrzi se zase s radostí sešli.

 

Úvodního slova se ujal nový seniorů král

a všechny přítomné srdečně přivítal.

Zvláště pak paní Šustáčkovou - v Hluku rozenou,

seniorských besed účastnici stálou a oblíbenou.

V minulém měsíci se 90-ti let ve svěžesti dožila.

Každou besedu ráda a krásně se svým přítelem tančila.

Předešlý seniorský král Ota i s Lojzou jí popřáli

a krásnou kytku a malý dárek jí předali.

 

Pak se slova ujala paní Bachánková -

že tato beseda je o „nástupu do školy“ - připomněla.

 

Každý si pamatuje film pro pamětníky „Škola, základ života“.

Hanka Jackivová podle této filmové předlohy

napsala divadelní hru a s hluckými ochotníky a žáky základní

školy úspěšně nastudovala. Ochotně nám spolu zahráli

některé epizody z této hry.

Bylo to moc pěkné a moc jim za to děkujeme.

 

Pak nám k tanci i poslechu oblíbená kapela POHODA hrála.

Také oslavenkyni zahrát sólo nezapomněla.

 

Stalo se v úterý 19. září 2017 na hlucké tvrzi

Anna Libosvárová

 


 

Seniorská inspirace na dovolenou s překvapením

 

V úterý večer se senioři na tvrzi zase sešli,

aby tu na dovolenou inspiraci našli.

Zvědaví byli také na avízované překvapení

a tak přišli celí natěšení.

 

Zahájení se ujal Ota, coby "úřadující seniorů král"

a za deset let spolupráce všem pěkně poděkoval -

hlavně své ženě Aničce za trpělivost a ochotu.

Korunu a žezlo pak předal králi mladšímu

seniorským výborem jednohlasně zvolenému.

Jeho nástupcem se Lojza Omelka stal.

Aby se o "svůj lid" dobře staral, ho požádal.

 

Manželům Konečným děkujeme za úsilí a obětavost

a když nám budou nadále nápomocni, budeme mít radost.

 

Pak se ujala slova Maruška Bachánkova s návodem,

jak cestovat na dovolenou - balónem, raketou či letadlem.

Senioři názorně předvedli a ukázali všem,

jak takové cestování probíhá různým dopravním prostředkem.

 

A když kapela POHODA měla chvilku k odpočinku,

ujala se slova dvě družstva seniorů na chvilinku.

Zúčastnili se sportovní akce SENIOR CUP v Luhačovicích

Krajským úřadem pořádaný.

Zazpívali novou hymnu Petangistů - "PETANG A MY".

 

Muzikanti pak k tanci a zpěvu hráli vesele.

Jsme rádi, že se nám zase vydařil úterek.

 

Stalo se v úterý 20. června 2017 na hlucké tvrzi

Anna Libosvárová

 


 

Máj, lásky čas - Svátek matek

 

Všecko kvete, celý kraj, už mezi nás přišel máj.

 

Všem maminkám hodně štěstíčka,

zdraví a červená líčka.

Ať jste stále v rozpuku,

to vám přejí senioři z Hluku.

Ta to na plakát manželé Uhlířovi napsali

a tím srdečně na seniorský večer nejen maminky pozvali.

 

Úterní seniorský večer Maruška Bachánková zahájila

a s pěkným programem všechny přítomné seznámila.

Pak Ota popřál k svátku všem maminkám,

tetičkám a hlavně babičkám.

 

Naše mládež - Verunka, Adélka a František

zazpívali při kytarách několik trampských písniček

a nakonec žertovnou, co dostala "100 bodou"!

Pak se nám předvedli naši nejmladší (ještě ne žáčci),

zatančili krásné folklórní pásmo roztomilí "Košuláčci".

Moc jim všem za to děkujeme

a ať dále úspěšně hrají a zpívají jim přejeme.

 

Jak je na Svátek matek už tradice,

kávu ženám podávali zdarma muži a ne děvčice.

 

Muzikanti a zpěváci z POHODY ke zpěvu i tanci hráli

a tím všem maminkám dobrou pohodu přáli.

 

Tak se na tvrzi Svátek matek slavil

a jsme rádi že se nám další úterek podařil.

 

Stalo se v úterý 9. května 2017 na hlucké tvrzi

Anna Libosvárová

 


 

Postní seniorský večer

 

I v tento postní čas

sešli se senioři v úterý na tvrzi zas.

 

Výzdobou sálu přivítali jaro

a vystavením kronik si připomněli,

co se za deset let pořádaných seniorských besed stalo.

 

Uspořádali také výstavu křížů a kropenek (asi 150 kusů),

některé měly více než sto let.

Prohlédli si je nejenom senioři v sále večer,

ale také ve středu přes den kdo chtěl, přišel.

 

Sedm harmonikářů k této pohodě hrálo -

tolik domácích i přespolních se tady sešlo.

Hlučtí rodáci Mitáčkovi - Jura a Laďa,

bratři Marečkové z Komně,

Hlučané Mira Šuránek a Jožka Nemrava.

"Zlatý hřeb večera" - 90-ti letý strýček Dohnal,

že to ještě umí, všem přítomným ukázal.

 

Všem moc děkujeme za jejich obětavost.

Jsme rádi, že jsme i ostatním návštěvníkům výstavy udělali radost.

 

Stalo se v úterý 28. března 2017 na hlucké tvrzi

Anna Libosvárová

 


 

Seniorský večer na tvrzi

 

Na tvrzi býl v úterý zaséj veliký bál,

šak veseléj chase býl plný sál..

Nechyběli ani přespolní hosté –

cítijú sa u nás dobře, je to tak prosté.

 

Fašankový seniorský večer zahájil Ota vzpomínkú,

že počátek těchto besed byl nápad jeho rovníků.

O přízeň žádali i Městský úřad

a přibrali i mladší ročníky do svých řad.

Je to právě deset let, co se to stalo

a už sto besed se s úspěchem konalo.

Přidala se i „naše“ POHODA kapela,

co za to ani odměnu nechtěla.

 

Dnešní 101. večer se zase vydařil.

Každý, kdo přišel, se dobře pobavil.

Fašank jsme vesele ukončili

a našu milú basu jsme řádně pochovali.

Pochovávači vtipně různé události popsali

a také přespolní hosty průpovídkami vzpomněli.

Plačky plakaly velice,

že basa bude chybět muzice.

Moseli jsme ju pochovat,

aby nám po půstu mohla zaséj basovat.

 

Stalo se v úterý 28. února 2017 na hlucké tvrzi 

Anna Libosvárová

 


 

Seniorský krojový ples s tombolou

 

Hýlom, hýlom, počúvajte.

Horní, dolní, domácí aj přespolní...

 

Neslo se sálem tvrze dnes,

kde si senioři udělali svůj krojový ples.

Kroj však nebyl podmínkou na plese,

hlavně ať si každý dobrou náladu přinese.

 

A že se blíží slavné hlucké Dolňácké slavnosti,

přijela nás pozdravit i jízda králů

a ukázat nám starodávné zvyklosti.

Statní jezdci na namašlených koních přijeli

a vtipnými vyvolávkami všechny přítomné přivítali.

Nezapomněli ani na přespolní,

ale ani na ty, co byli v Hluku narození.

 

Měli jsme také tombolu bohatou velice.

Vyhrávali všichni - chlapci aj děvčice.

Sponzorům a dárcům moc děkujeme,

že podpořili náš ples, toho si vážíme.

 

K tanci a zpěvu hrála naše známá POHODA,

celý večer byla dobrá nálada.

 

Stalo se v úterý 24. ledna 2017 na hlucké tvrzi

Anna Libosvárová

 


 

SENIORSKÉ BESEDY SENIORŮ SE ZPÍVÁNÍM NA HLUCKÉ TVRZI

V ROCE 2017 BUDOU DVĚ JUBILEJNÍ BESEDY. V LEDNU BUDE V POŘADÍ JIŽ STÁ BESEDA A V ÚNORU BUDE DESÁTÉ VÝROČÍ ZALOŽENÍ SENIORSKÝCH BESED.

I. POLOLETÍ 2017

 • BESEDA Č. 100 
  • LEDEN ÚTERÝ 24. 1. 2017 V 18.00 HODIN
  • KROJOVANÝ PLES S TOMBOLOU, TRADIČNÍ PŘEDZVĚST DOLŇÁCKÝCH SLAVNOSTÍ
 • BESEDA Č. 101 
  • ÚNOR ÚTERÝ 28. 2. 2017 V 18.00 HODIN
  • FAŠANK - 10-TÉ VÝROČÍ ZALOŽENÍ SENIORSKÝCH BESED SE ZPÍVÁNÍM NA HLUCKÉ TVRZI. TOMBOLA
 • BESEDA Č. 102 
  • BŘEZEN ÚTERÝ 28. 3. 2017 V 18.00 HODIN
  • VÝSTAVA KŘÍŽŮ, KROPENEK, KRONIKY SENIORŮ PO DESETI LETECH BESED SE ZPÍVÁNÍM A HRANÍM HARMONIKÁŘŮ
 • BESEDA Č. 103 
  • KVĚTEN ÚTERÝ 9. 5. 2017 V 19.00 HODIN
  • LÁSEK ČAS A SVÁTEK MATEK
 • BESEDA Č. 104 
  • ČERVEN ÚTERÝ 20. 6. 2017 V 19.00 HODIN
  • PŘEKVAPENÍ PŘED DOVOLENÝMI

 

JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI NA KAŽDOU BESEDU!

VAŠE ÚČAST JE ZÁRUKOU DALŠÍHO 10-TI LETÉHO TRVÁNÍ BESED SE ZPÍVÁNÍM NA HLUCKÉ TVRZI.

PŘIJĎTE, TĚŠÍME SE NA VÁS!