Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

Odbor výstavby

Stavební úřad 1. stupně na Městském úřadě v Hluku jako příslušný podle ust. § 13 odst.1 písm. e) zákona č.183/2006 Sb., v platném znění provádí řízení a rozhodnutí podle výše uvedeného zákona i pro obce Dolní Němčí, Horní Němčí, Boršice u Blatnice a Slavkov.
Adresa:
Městský úřad Hluk
2. patro, dveře č. 4
Hřbitovní 140
687 25 Hluk
Kontakt:
Bc. Jaromír Budka - vedoucí odboru výstavby
te. 572 111 310
 
Ing. Jitka Vacková - referentka
tel. 572 111 309
Stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky:
Správní poplatky lze uhradit:
  • v hotovosti nebo kartou v pokladně Městského úřadu v Hluku
  • složenkou 
  • bankovním převodem na 1628721/0100, variabilní symbol 11361 + čtyčmístný spisový znak
Další informace:
Formuláře stavebního úřadu:

Stránka