Menu
Město Hluk

Prevence vzniku odpadů – nová vlna kompostérů

Prevence vzniku odpadů – nová vlna kompostérů

Operační program Životní prostředí a projekt Prevence vzniku odpadů v Hluku. Další z krůčků, kterými bychom chtěli snížit množství odpadů končícího v černých popelnicích, půjde na podzim do finále. Podařilo se nám stihnout termín a vejít se do okruhu podpořených projektů pro letošní výzvu.

Pro občany Hluku to znamená, že budou moci již podruhé využít příležitosti a pro likvidaci biologického odpadu v místě vzniku, tedy své domácnosti, obdržet kompostér. Podařilo se nám dostat do výběru dva druhy kompostérů, a to plastový o objemu 900 l a zinkovaný s objemem 704 l. Jelikož chceme dát stejnou příležitost i lidem na bytech, součástí dotace je i získání 15 ks velkoobjemových kompostérů o objemu 1716 l, které budou po konzultaci s občany bytů umístěny na vhodná místa v blízkosti jejich bydliště.

V rámci kulturních a společenských akcí jsou stále velkým tématem jednorázové plasty. V řadě obcí již po léta používají vratné plastové kelímky, které lze vymýt, opětovně používat a neprodukovat tak další a další tuny zbytečného odpadu. Nám se v rámci této dotace podařilo zajistit 2000 ks kelímků o objemu 0,5 l a 500 ks s objemem 0,3 l. Kelímky budou potištěny novým logem Hluku pro jejich snadnou identifikaci a na každé akci zálohovány. Počítáme s průměrnou výší dotace 80 %, zbylou část bude hradit město ze svého. Kompostéry i kelímky by měly být k dispozici nejpozději na jaře příštího roku. O všech bližších podrobnostech získání a užívání budeme včas a důkladně informovat.

 

Ing. Ondřej Kotačka

místostarosta Hluku

Hluk Město Hluk

nahoru