Menu
Město Hluk

2011

Dolňácké slavnosti písní a tanců 2011

Dolňácké slavnostiDolňácké slavnosti

 

 


Dokument Televize Noe "Dolňácké slavnosti 2011"

 


Král Přemysl I. Hlucký

Král Přemysl I. HluckýKrál Přemysl I. HluckýKrál Přemysl I. HluckýKrál Přemysl I. HluckýKrál Přemysl I. HluckýKrál Přemysl I. HluckýKrál Přemysl I. HluckýKrál Přemysl I. HluckýKrál Přemysl I. HluckýKrál Přemysl I. Hlucký

 


 
Mocná a neúprosná síla počasí

Dolňácké slavnosti písní a tanců s jízdou králů se v Hluku letos, jak obyčejně, naplánovaly na úplný začátek července, tedy na období, kdy se dá očekávat pěkné letní počasí potřebné pro předvádění našich krásných tradičních zvyků v pestrých a velice vzácných krojích.
Přesto, že je už dnes k dispozici celá řada složitých elektronických a optických přístrojů i hustá síť bezdrátové spojovací techniky, nelze na delší dobu dopředu přesně předpovědět pohyb vzduchu kolem naší planety a tím i vývoj počasí. Nelze také přírodní síly donutit, aby se přizpůsobily potřebám či přání člověka. Tady zbývá člověku jediné. Podřídit se přírodě a jejím zákonům se přizpůsobit. To ale od člověka vyžaduje většinou velkou sílu, odhodlanost a často doslova hrdinství. Někdy se dokonce člověk úplně vzdává a odevzdává se svému osudu.
Při letošní hlucké jízdě králů sice předpověď počasí nebyla moc příznivá, ale v prvních ranních hodinách počasí celkem vydrželo. Organizátoři a sami účinkující však ani na chvíli nezaváhali a pevně rozhodnuti za pomoci svých rodinných příslušníků a přátel připravovali své koně na jízdu králů. Jezdci, pážata a také mladičký král Přemek – všichni se navzdory nevlídné předpovědi rozhodli vyjet do boje s počasím a slavnou hluckou jízdu králů předvést jak tradice velí. Byť s pláštěnkami na plecích, aby alespoň trochu ochránili svůj krásný a drahý kroj, jezdili a statečně vyvolávali svoje „Hýlom, hýlom polúchajte…“ s žertovnými a někdy i jízlivými průpovídkami, které díky technice bylo srozumitelně slyšet po celém hluckém náměstí. Královská jízda navzdory deštivému počasí pak prošla celým městem a zůstala jen otázka, co s jízdou odpoledne. Odpolední program slavností byl v důsledku deštivého počasí přenesen do velkého sálu sportovní haly. Chlapci však jízdu králů nechtěli vzdát, a proto koně nechali zbavit podkov a za mohutného potlesku diváků vjela část celé družiny i s králem do sálu. Ač byli unaveni a deštěm promoklí, boj s počasím vyhráli a jízdu králů čestně ukončili. 
Rodiče těchto chlapců mohou být hrdí na své syny, kteří se nepřízně počasí nezalekli a vydrželi až do vítězného konce ku cti a slávě své i našeho města. Proto jim patří náš obdiv za jejich statečnost. Neměli to lehké jen oni, ale také jejich otcové, matky, babičky, dědečci, sousedé a přátelé, kteří jim pomáhali koně ozdobit. A věřte, někteří to měli při zdobení neklidných koní velmi těžké. Proto všem chlapcům, kteří letos jízdu králů předvedli a všem kteří se na přípravě letošní jízdy podíleli, patří uznání a velký dík.

Lekeš

Poděkování všem, kteří ve sváteční dny pracovali

Velmi ráda bych navázala na zamyšlení pana Ing. Lekeše, který „promluvil“ z duše mnoha Hlučanů. Všichni jsme obdivovali nasazení, houževnatost, vtipnost i odhodlání celé královské družiny a jejího doprovodu, za což všem patří velké poděkování. Uznání a pochvalu si zaslouží i další lidé v zákulisí, včetně mnoha obětavých Hlučanů.
Bohatý program největší folklorní události letošního roku počítal i s mokrou variantou, ale každý doufal v nějaký zázrak, či mýlku meteorologů. Nic z toho se však nekonalo, naopak začaly velké starosti všech organizátorů. Prakticky od pátečního rána řešili pořadatelé stále stejný problém – nechat venku, či přesunout připravená představení do sportovní haly a tvrze? Rozhodnuto bylo vždy dle aktuální situace a mnohdy hodinové předpovědi. Byly to těžké chvíle pro místostarostu a starostu, kteří museli dobře rozhodnout o místě konání akcí. Oběma patří poděkování za vytrvalost a trpělivost, s jakou každou situaci řešili ve prospěch plynulého průběhu celých Dolňáckých slavností. Ochota ředitele Sportu Hluk, Karla Bojka, jeho rychlé jednání a vstřícný přístup k neustále měnícím se variantám programu pomohly k hladkému průběhu pořadů.
Pochvalu si zaslouží nejen zaměstnanci městského úřadu, kteří pomáhali s přípravami dlouhé dny před samotnými slavnostmi a v průběhu se starali o komfort účinkujících souborů a sborů, ale také pracovníci místního hospodářství (lidověji „rychlé roty“) za mimořádnou snahu a řešení mnoha problémů jak technických tak organizačních.
Nepostradatelnými a neodmyslitelnými pomocníky byli dobrovolníci v organizačním týmu i lidé z hluckých spolků - hasiči, myslivci, policisté, pracovníci Kovoplastu; někteří stavěli pódium nebo bránu, jiní zase s úsměvem usměrňovali provoz a tvářili se, že vůbec neprší.

Velké díky patří pohostinným podnikům a soukromým osobám, které poskytly zdarma nedělní občerstvení královské družině (bistro U Plynařů, pan Ladislav Prajza na tenisových kurtech, KMS Mahdalovi, hostinec U Nemravů). V neposlední řadě poděkování náleží i všem sponzorům, kteří na Dolňácké slavnosti a jízdu králů přispěli a nedopatřením nebyli uvedeni na propagačních materiálech.

Nutno vyzvednout práci babiček, tetiček a maminek, které připravovaly děti na jejich vystoupení i kroje do průvodu, jenž byl zrušen. Rovněž rodiče a rodiny jezdců, které ochotně a perfektně připravily své syny, neboť bez nich by to určitě nešlo.

V závěru nelze zapomenout na vás všechny, kteří jste se zúčastnili Dolňáckých slavností a jízdy králů. Byli jste shovívaví k problémům s elektřinou při vystoupení SĽUKu i potížím se zvukem při předvádění hlucké svatby. Za organizací stojí mnoho lidí, avšak technika bývá mnohdy mocnější.

Díky všem za krásnou a neopakovatelnou atmosféru, byť poznamenanou deštěm. Bylo potěšující sledovat spokojené tváře návštěvníků korzujících mezi tvrzí, památkovými domky, školou a kolotoči, i usměvavé hloučky debatujících Hlučanů.

I. Mátlová
 

Ahoj kluci,

V pátek jsme odevzdáním krojů a ostatních součástí vybavení jízdy králů ukončili krásnou kapitolu našeho společného působení. Neznamená to, že bychom se už neměli dále setkávat. Někteří z vás, budou mít určitě chuť si jízdu za tři roky znovu zopakovat. Všechny Vás v Hluku budeme potkávat a věříme že si spolu rádi vyměníme pozdrav a prohodíme nějakou řeč.

Vaše parta jezdců byla vydařená, prožili jste déšť i pálení slunce na hody. Většinou jste drželi basu, i když někdy ta účast na zkouškách skřípala. Ještě jednou no-no-no. Ale ve výsledku to nebylo až tak moc znát. Myslíme, že na vás bude celý Hluk dlouho vzpomínat, na vaše vyvolávání a chuť dodržet tradici a projet celou tu promáčenou neděli až do konce. Někdo by mohl povědět, že jste byli jako mokré slepice a my tvrdíme, že jste působili spíše jako zjevení mladých mokrých hrdinů, kteří se osamoceně prodírali deštěm. Sledovali jsme reakce udivených vytrvalých diváků, kteří nevěřícně kroutily hlavami, že jste to ještě nevzdali a u školy vám tleskali ve stoje.Tuto poctu si užívají herci při mimořádně podařeném představení a v tu mokrou neděli jste jimi byli vy. Ten potlesk je jako smeknutí klobouku před váženou osobou. Tento klobouk smekáme také my.   

Hody, no to je jen třešnička na dortu a důstojné rozloučení Vaší družiny se svými povinnostmi. Protože bez průvodu se přece žádný rok, ve kterém jsou slavnosti neobejde!

Chceme vás upozornit také na  pomoc  Davida Hájka. Bez něhož by se nám asi těžce dýchalo. Po celou dobu příprav a průběhu jízdy byl  vždy po ruce při jakémkoliv problému. A také jsme se mohli,  i jeho přičiněním, v tom průvodu přece jenom ještě jednou poparádit. Až ho někdy potkáte řekněte mu dík.

Kluci, také máme radost z toho, že jste nás až tak moc netrápili a vyvolávali většinou slušně. Nějakých sprostých vyvolávek jsme nezaznamenali a to nás těší.

Také věříme, že mnohé z vás začalo bavit chodit v kroji, který jste si na vlastní kůži vyzkoušeli. Snad vás to uvede do folkloru a k lásce k Hluckým tradicím, tak jak je cítíme my a jak jsme se snažili, aby jste je objevili i vy.  Takže kluci všechno dobré a možná se ještě uvidíme na krojovém plese .

Pospíšek Petr a Jarka, Šuránek Mira ,Pospíšek Franta a Jožka.

Hluk Město Hluk

nahoru