Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

Stanové městečko - On-line objednávka

Kemp

Kemp je umístěn na hřišti mezi sportovním stadionem a koupalištěm.

1

Kemp s kapacitou asi 50 stanů je doplněn mobilními toaletami, mycími boxy a sprchami.

K dispozici je také připojení k el. síti (pro nabíjení el.zařízení).

Kemp se nachází asi 300 metrů od centra města. Sousedí s prostranstvím určeným pro kolotoče. V blízkosti budou probíhat také zábavy do pozdních hodin.

Parkování aut je možno u koupaliště (asi 100 metrů od kempu na označeném místě).

Kontaktní osoba: Tomáš Mareček, tel. 774 071 032

Ubytování v kempu je nutno si předem REZERVOVAT!

 

Cena ubytování:

Děti do 14-ti let

40 kč/noc

Dospělý

70kč/noc

Stan

70Kč/noc

 

Provozní doba:

Pátek  3.7.2020

15:00-00:00

Sobota 4.7.2020

nonstop

Neděle 5.7.2020

nonstop

Pondělí 6.7.2020

00:00 – 9:00

 

Provozní a ubytovací řád kempu

 

 1. V kempu může být ubytován pouze host, který má ubytován řádně uhrazeno (úhrada proběhne při ubytování, viz níže) a je mu vystavena ubytovací karta. Cizí státní příslušník musí být řádně přihlášen po předložení občanského průkazu nebo platného cestovního pasu. Začátek i konec pobytu je host povinen vždy oznámit na recepci kempu .
 2. Kemp nabízí vyhrazené prostory k ubytování pouze ve stanech. Jiná zařízení pro ubytování nejsou akceptována.
 3. Pro jeden stan je vyhrazena plocha 3,5 x 3,5 m. V případě většího stanu je nutno zakoupit dvě místa.
 4. Provozní doba kempu je v období od pátku 3.7.2019 15:00 hodin  do pondělí 6.7.2019 9:00 hodin.
 5. Za ubytování a poskytnuté služby je ubytovaný povinen zaplatit ceny stanovené provozovatelem kempu při příjezdu.
 6. Ubytovaní jsou povinni umístit na stan viditelně identifikační kartu, kterou obdrží po zaplacení na recepci. Dále jsou povinni prokázat na žádost správy kempu ubytovací kartu.
 7. V kempu je zakázáno zakládat oheň, používat vařiče s otevřeným ohněm (včetně elektrických grilů) a manipulovat s výbušninami včetně petard. V kempu platí přísný zákaz kouření.
 8. Jakékoliv škody na majetku kempu je ubytovaný povinen neprodleně oznámit provozovateli kempu. Je přísně zakázáno jakkoli zasahovat do rozvodů elektroinstalace. Případné závady těchto zařízení je ubytovaný povinen neprodleně hlásit provozovateli.
 9. Ubytovaní jsou povinni udržovat pořádek v prostorách kempu a dbát pokynů obsluhy kempu.
 10. Účastníci jsou povinny v kempu a sociálních zařízeních udržovat čistotu a pořádek.
 11. Noční klid kempu je stanoven na 00:00 hodin.
 12. Provozovatel nenese odpovědnost za veškeré osobní věci odložené v kempu včetně poničení stanu. Doporučujeme nenechávat cenné věci ve stanech po dobu nepřítomnosti.
 13. Do kempu je zakázáno zajíždět motorovými vozidly.
 14. Zákaz vstupu se psy do kempu .

Každý návštěvník kempu je povinen dodržovat ustanovení tohoto provozního a ubytovacího řádu. V případě, že tento řád poruší, má provozovatel právo vykázat ubytované z kempu a jejich pobyt ukončit bez vrácení peněz.