Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

Římskokatolická farnost Hluk
P. Josef Janek
tel. 572 581 481
 

Kostel v. VavřinceKostel sv. Vavřince v Hluku se vypíná na údolní terase uprostřed obce, přístup k němu je po 21 stupních prostorného, v roce 1945 přebudovaného schodiště. Svým majestátným vzhledem přitahuje pozornost a zve ke vstupu.

Dominantou chrámu je věž, její zvonicové patro člení odstupňované vpadlé výplně. Okna mají ve vrcholu segmentového záklenku klenák a na parapetu čabraku s kapkami.

Hlavní oltář se zděným sloupovým nástavcem (retabulem) je zasvěcen duchovnímu patronu kostela sv. Vavřinci. Plastika světce nahrazuje malířské plátno, je umístěna na soklu ve střední nice, nad níž je v oválné zlacené kartuši nápis SV. VAVŘINEC. Ruce má mírně rozepjaté podél těla, vpravo rošt, jeho typický atribut. U nohou světce dvě postavy andělů, z nichž jeden drží knihu a druhý roh hojnosti.

Součástí vybavení kostela je také přízední kazatelna. Na vrcholu její stříšky je umístěna původní alegorie matky církve zpodobněná v postavě ženy v dlouhém řasnatém oděvu, hlavu zavinutou rouškou, v levé ruce držící kříž, pravá volně spuštěná podél těla, dlaň obrácena vzhůru. Svým pojetím se v tomto případě Ignác Morávek přiklonil ke klasicistnímu projevu.

Strop kazatelny zdobí drobná plastika zpodobňující Ducha svatého, kamenné zábradlí schodiště kazatelny je zdobeno prolamovaným ornamentem, na ambonu tři zlacené plastické ozdoby s florálním motivem.

Chrámovou loď osvětluje kovový pozlacený šestiramenný lustr, zakoupený v roce 1901 ve Vídni. Denní světlo proudí skrze malovaná okna, na nichž jsou zpodobněni na evangelijní straně v presbytáři sv. Jan Křtitel, v lodi sv. Anna, sv. Josef. Na epištolní straně v lodi sv. František z Assisi s Ukřižovaným, sv. Václav a na kůru sv. Cyril a Metoděj.

K vybavení kostela náležejí i drobné plastiky, z nichž vzpomeňme sochy sv. Antonína Paduánského, Božského srdce Páně a Srdce P. Marie, P. Marie Hostýnské, sv. Terezie Ježíšovy a sv. Jana (Dona) Bosca.

K výbavě kostela náleží i zvony. O těch nejstarších kusé prameny mlčí, pouze Řehoř Wolný uvádí, že na věži visely tři zvony, umíráček a sanktusník. První podrobnější zmínku o nich najdeme teprve v souvislosti s válečnou rekvizicí v roce 1917, jíž podlehly dva zvony.

 

fotofotofotoobr