Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

Městské kino

Program kina naleznete v kulturních akcích.

Od září 2017 využívá část budovy ZUŠ Hluk.

 
Kontakt:
Sokolská 655
687 25 Hluk
 

 

euV  roce 2017  byla v Hluku provedena rekonstrukce (zateplení a výměna otvorů, výměna zdroje, vybudování topného systému a vzduchotechniky a dostavba budovy) kina č.p. 655.

Název projektu: Stavební úpravy kina v Hluku

Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001844

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Popis projektu:

Realizací projektu došlo k zateplení obvodových stěn a stropu a výměně oken a dveří a k výměně zdroje z tuhých fosilních paliv (hnědého uhlí) za plynové kondenzační kotle a vybudování topného systému a vzduchotechniky pro sál. Dále byla provedena přístavby budovy o učebny místní ZUŠ včetně nového sociálního zařízení budovy.

 

Celkové náklady:                     21 166 298,60 Kč

Celkové způsobilé výdaje:      3 737 297,88 Kč

Výše dotace:                            1 494 919,15 Kč (40 %)

 

Cíl a výsledek projektu:

Cílem projektu bylo zlepšení tepelně technických vlastností objektu, snížení energetických ztrát a snížení emisí.

Výsledkem realizace projektu je snížení spotřeby energie o 170,201 GJ/rok, tj. o 72,3 %, snížení emisí CO2 o 19,789 t/rok, tj. o 81,2 %, snížení provozních nákladů, zlepšení vnitřního prostředí budovy a vzhledu budovy.

 

Foto před realizací

foto

Foto po realizaci

foto

S přípravou a realizací projektu pomáhala pracovníkům města Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s., která zajišťuje administraci projektové žádosti až do ukončení doby udržitelnosti projektu, což je 5 let od uvedení budovy do provozu. Včetně metodického vedení provádění energetického managementu budovy.

foto