Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

1
Kontakt:
tel. 725 967 082
 
1plakát

 

Naložení a doprava písků od 0,5 kubíku:
Nakládka a rozvoz písku po městě Hluk je možná od minimálního množství 0,5 kubíku. Menší množství je i nadále k dispozici na sběrném dvoře se samostatnou nakládkou a odvozem.
Nakládka a prodej písku je možná pouze ve všední dny.

 

 
 
Žádáme občany, aby dbali pokynů uvedených na vstupní bráně - nepřekračovali maximální počet tří aut v areálu a roztřídili podle obsahu dovezený materiál do jednotlivých kontejnerů. V opačném případě budou z areálu vykázáni.
 
 
 • Od 20.3.2019 je zrušen prodej betonové dlažby (30 x 30 cm).
 • Písky a kamenivo prodáváme jen občanům Hluku
 • Na sběrném dvoře nelze ukládat odpady vzniklé z podnikatelské činnosti
 • Škváru ani výrobky z ní nepřijímáme, jelikož se jedná o nebezpečný odpad. Likvidaci je možno domluvit např. s firmou Rumpold.
 • Směs stavební suti s hlínou nepřijímáme. Možnost odvézt na skládku Uh. Brod.
 • Množí se případy, že občané vozí na sběrný dvůr vysloužilé lednice, ze kterých je vymontován kompresor. Za takto znehodnocený odpad musí pak město zaplatit poměrně vysokou finanční částku. V těchto případech bude proto příslušný finanční obnos vymáhán přímo od občana, který odpad znehodnotil.
 • Z důvodu omezených kapacit kontejneru na směsný odpad je nutné 3 dny předem hlásit obsluze sběrného dvora svoz velkého množství směsného odpadu vzniklého např. při vyklízení domu, stěhování, atd.
Na sběrný dvůr je možno zdarma vyvézt:
 • syntetické motorové oleje, převodové oleje a mazací oleje, jiné motorové oleje
 • rostlinné oleje a tuky a živočišné tuky z domácností
 • pneumatiky
 • papír a lepenka
 • sklo
 • oděvy
 • textilní materiál
 • rozpouštědla
 • fotochemikálie
 • zářivky a jiný odpad se rtutí
 • barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice
 • baterie a akumulátory
 • baterie ostatní
 • vyřazené elektrické zařízení
 • dřevo - dveře, rámy oken, staré krovy, větve, klestí
 • plasty - drobné plasty (např. kousky polystyrenu apod.) před uložením do kontejneru nejprve dejte do sáčku, tašky nebo jakéhokoliv plastového pytle
 • kovy
 • objemný odpad
 • kyseliny
 • pesticidy N
 • biologicky rozložitelný odpad
 • elektrotechnický odpad s nebezp. látkami
 • obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
 • filtry olejů, čistící tkaniny
 
Občan dovezený materiál roztřídí do jednotlivých kontejnérů podle druhu odpadu.
Do sběrného dvora nelze vyvážet směsný komunální odpad z domácností.
Poplatek se vybírá za zpracování uložené stavební suti: beton, cihly, střešní tašky, keramické výrobky, směs betonu, cihelné suti, atd. Ukládaná stavební suť nesmí obsahovat příměs zeminy.
Jelikož se na hluckém katastru nenachází vhodné prostory pro uložení zeminy, lze její odvoz a uložení zajistit pouze prostřednictvím firmy Rumpold, případně jinou  firmou oprávněnou k likvidaci odpadů.
Ve sběrném dvoře je možnost získat recyklát stavební suti. Tento je možno použít jako podklad pod dlažbu, vyrovnání terénu, atd.