Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

Informace

Typ: ostatní
Strategie spolupráce veřejné správy s nestátními neziskovými organizacemi na léta 2021-2030.

Vážení občané,

Zlínský kraj provozuje portál pro neziskové organizace, který slouží ke spolupráci a především informovanosti, jak pro neziskové organizace, tak informovanosti občanů o práci v neziskovém sektoru. Portál přibližuje aktuální dění v oblasti neziskového sektoru, právní předpisy, grantový kalendář, pozvánky na připravované semináře a akce nebo dotazy v poradně. Pro neziskové organizace je k dispozici bezplatná registrace, kdy každá organizace má možnost veškeré údaje o organizaci samostatně spravovat a aktualizovat. Další možností je prezentovat organizaci zveřejňováním článků o činnosti a aktivitách, které organizace pořádá. Pro občany i veřejnou správu může být zajímavý seznam neziskovek podle sídla v jednotlivých obcích.

 

Dále Vás Zlínský kraj informuje, že vláda schválila Strategii spolupráce veřejné správy s nestátními neziskovými organizacemi (dále jen NNO) na léta 2021 až 2030. Strategie spolupráce veřejné správy s nestátními neziskovými organizacemi na léta 2021 až 2030 chápe NNO jako stabilní a silné partnery veřejné správy při naplňování potřeb české společnosti. Spolupráce neziskového sektoru a veřejné správy bude probíhat v několika oblastech, pro které jsou vždy formulovány jeden strategický a několik specifických cílů. Hned první strategický cíl klade velký důraz na zlepšení společenského klimatu pro činnost nestátních neziskových organizací. Laická i odborná veřejnost často nechápe roli a činnost nestátních neziskových organizací při naplňování aktuálních potřeb společnosti. Je proto, mimo jiné, nezbytné zaměřit se na oživení a posílení společenské důvěry v  neziskové organizace. Další cíl směřuje k podpoře občanské participace a efektivního partnerství veřejné správy s neziskovým sektorem. Významnou část Strategie tvoří i opatření, která svým charakterem přesahují do územních samosprávných celků a posilují partnerství mezi samosprávou a neziskovým sektorem na regionální úrovni, jako například zavedení jednotného metodického prostředí pro poskytování dotací v oblasti sociálních služeb na národní a regionální úrovni. Strategie ve svých cílech pamatuje i na zajištění a udržení vhodných podmínek pro existenci a činnost nestátních neziskových organizací.

Zpráva je k dispozici zde: Vláda schválila Strategii spolupráce veřejné správy s nestátními neziskovými organizacemi na léta 2021 až 2030.


Vytvořeno: 20. 7. 2021
Poslední aktualizace: 18. 10. 2021 19:44
Autor: Správce Webu