Menu
Město Hluk

2019

Seniorský silvestr

 

Seniorský Silvestr

 

V úterý senioři na tvrzi Silvestra slavili

a jako vždycky se spolu dobře bavili.

 

Maruška Křiváková nejdříve všechny přivítala

a příjemný poslední večer tohoto roku všem popřála.

 

Večer zahájili senioři a seniorky.

Obtančili sál v rytmu mazurky.

 

Klávesista pak hrál k poslechu i tanci -

na parketu si zakřepčit měl každý šanci.

 

O půlnoci zpívali hymnu všichni pospolu.

Přáli jsme si hlavně zdraví, také štěstí a pohodu.

 

Maruška krásnou novoroční zdravici přednesla

a všem také do roku 2020 všechno nejlepší popřála.

 

Pokračovala volná zábava zpěvu a tanečních kroků.

Bylo to pěkné přivítání nového roku.

 

Stalo se v úterý 31. prosince 2019 na hlucké tvrzi. Anna Libosvárová

 

Srdečně všechny zveme

na seniorský krojový ples s tombolou.

 

Bude v úterý 28. ledna 2020 v 18 hod. na hlucké tvrzi.

Za dárky do tomboly předem děkujeme.

 

 

 


128. seniorská beseda - Besedování u stromečku s koledováním

 

 

Seniorské besedování u stromečku
 
I v tomto klidném adventním čase
sešli se senioři na tvrzi zase.
 
Tento večer byl trochu jiný než obvykle bývá.
Beseduje se u stromečku a k tomu mužský sbor zpívá.
 
Maruška Křiváková paní Lekešovou pozvala,
aby nám o starých zvycích vánočního času povídala.
Maruška se na její zážitky z dětství ptala
a paní Lekešová na ty příhody s láskou vzpomínala.
O Mikuláši, o draní peří, o Lucii,
jak se chodilo na roráty a o přátelství lidí,
půlnoční mše byla záležitost každé rodiny,
a jak děvčata s koláčem chodily.
Mužáci měli ke každému dění nějakou písničku,
a když zazpívali koledu "Gloria" nakonec bloku,
každý měl "husí kůži" a slzu v oku.
 
Krásným zvykem "zpívání s lampičkou" nám děvčice z Kunovic předvedly,
a také vdolečky a košík jablek nám darem přinesly.
 
Děkujeme Marušce Křivákové, že tento program sestavila
a také paní Lekešové, jak nám ty krásné staré zvyky vyprávěla.
 
Pak se bratranci Mitáčkové svých harmonik chopili
a všichni s nimi nejen koledy zpívali.
Jsme rádi, že nám vždycky "netaneční" večery oživují
a ke krásnému setkávání i dalekou cestu obětují.
 
Každý, kdo přišel, byl velice spokojený.
Dnešní večer byl obzvláště vydařený.
 
Ozvláštněním večera byla také výstavka hodin.
Za zapůjčení exponátů všem moc děkujeme.
 
Stalo se 3. prosince 2019 na hlucké tvrzi. Anna Libosvárová
 
Srdečně vás všechny zveme na příští seniorskou besedu.
Bude v úterý 31. prosince 2019 v 19 hod. na hlucké tvrzi.
Společně oslavíme Silvestra a přivítáme nový rok 2020.

 


127. seniorská beseda - Slovácká zabíjačka

        

 

Seniorská „SLOVÁCKÁ ZABÍJAČKA“
 

V úterý se senioři sešli na tvrzi zase,

aby viděli,jak se bude zabíjet to prase.

 

Výbor seniorských nadšenců

předvedl typickou slováckou zabíjačku.

Byl to nápad Rudy Barvíka,

sepsala to Křiváková Maruška.

S nadšením se ostatní připojili

a různé rekvizity posháněli.

 

A protože na Slovácku nic není bez písničky,

chopil se Jožka Nemrava svojéj harmoničky.

Kuchařky také malou ochutnávku připravily.

/Aby se všichni přítomní do toho dění zapojili./

 

Všichni se dobře bavili – o úsměv nouze nebyla.

Mnohým se vlastní „povedená“ zabíjačka vybavila.

 

Pak k tanci i poslechu hrála kapela hnedka.

Nebyla to naše POHODA, ale pro změnu VESELÁ PĚTKA.

POHODA se pro nemoc omluvila.

Poslala za sebe náhradu a ta se podařila.

 

Stalo se v úterý 12. listopadu 2019 na hlucké tvrzi. Anna Libosvárová

 

Srdečně vás všechny zveme na příští seniorskou besedu.

Bude v úterý 3. prosince 2019 v 18 hod. na hlucké tvrzi.

Přijďte na „Besedování u stromečku s koledováním“.

Zazpíváme si i u harmonik.

Zároveň uspořádáme výstavku hodin /starých i novodobých/.

 

Prosíme, kdo má doma nějaké zajímavé hodiny a byl by ochotný

je zapůjčit, přineste je paní Marušce Hájkové u hřbitova

do pondělí 2. prosince 2019. Moc děkujeme.

       

 


126. seniorská beseda - Seniorské vinobraní

Seniorské vinobraní

 

V úterý se senioři zase sešli spolu,
aby na tvrzi symbolicky „zarazili horu“.
 
V režii Marušky Křivákové předvedli zvyk starodávný,
když nastal ve vinohradoch hroznů dozrávání.
 
Hlucký mužský sbor zpíval písně o víně
a ona je prokládala „moudry“ o tomto moku citlivě.
 
Byl to pro všechny přítomné krásný zážitek
a /i když se to nedělá/ zakončil to vzájemný burčákový přípitek.
Ten na každém stole ve sklénečkách byl
a pro dobrou náladu ho každý s chutí pil.
 
Celý večer byl veselý, všichni se bavili
a spolu s mužským sborem veselé písničky zpívali.
 
K tanci nám tradičně kapela POHODA hrála.
Že jsme senioři, to ani nepoznala.
 
Stalo se v úterý 8. října 2019 na hlucké tvrzi.  Anna Libosvárová
 
Srdečně vás všechny zveme na příští seniorskou besedu
s názvem „PRAVÁ SLOVÁCKÁ ZABÍJAČKA“.
Bude v úterý 12. listopadu 2019 v 18 hod. na hlucké tvzi.
 

125. seniorská beseda - Sňatková kancelář

Sňatková kancelář
 
Skončil prázdninový čas
a senioři se na tvrzi sešli zas.
 
„Na téj hluckéj věži ...“ znělo na úvod tradičně.
Všichni v sále spolu zpívali srdečně.
 
Večer zahájila Maruška Křiváková s houslemi.
Předvedla, jak strýček kostelník chodili zvonit na zvony.
 
Starého mládence pak oženit chtěla –
nabízela ženy různého zrna, co ve sňatkové kanceláři měla.
Když se jí nepodařilo s žádnou uspět,
z hluckého nádraží odjela dál je nabízet.
 
Následoval pak tanec a veselá zábava.
O to se postarala „naše“ kapela POHODA.
 
Stalo se v úterý 10. září 2019 na hlucké tvrzi.  Anna Libosvárová
 
Rádi se spolu bavíme
a na příští společné setkání se těšíme.
 
Srdečně vás všechny zveme na VINOBRANÍ.
Bude v úterý 8. října 2019 v 18 hod. na hlucké tvrzi.

 


124. seniorská beseda - Čas růží

Červen - měsíc růží

 

V úterý večer to na tvrzi zase žilo.

Plný sál seniorů tady bylo.

Měsíc růží spolu slavili

a tyto krásné květy v sále také vystavili.

Každý, kdo přišel, neodolal se pokochat.

Vždyť přece růže má každý rád.

 

Večer zahájily "poupátka", mažoretky Smajlinky.

Byla to pěkná podívaná na ty naše dívenky.

Pak přišly "rozkvetlé růže" z Vlčnova mažoretky.

Ukázaly, co ještě dovedou aktivní seniorky.

 

Všech moc děkujeme za vystoupení

a přejeme, ať se jim daří v dalším nacvičování.

 

Pak se zábavy ujala naše POHODA

a při tanci a zpěvu byla dobrá nálada.

 

Stalo se v úterý 11. června 2019 na hlucké tvrzi.

Anna Libosvárová

 

Srdečně vás všechny zveme

na poprázdninovou seniorskou besedu.

Bude v úterý 10. září 2019 v hod na hlucké tvrzi.

Budeme řešit podovolenové problémy.

 

Přejeme všem krásné léto.

 

 

 

123. seniorská beseda - Svátek matek

 

 
 
Seniorské vítání jara
 
V úterý si senioři zase udělali svátek

a společně na tvrzi oslavili Svátek matek.

 

Po tradiční úvodní písni "Na téj huckéj věži....",

už nám očekávaný krásný program běží.

 

Mladá cimbálová muzika ze ZUŠky hrála,

s hluckou omladinou si pěkné pásmo připravila.

Přišli i nejmladší zpěváčci s písničkou

a také nejmladší "basák" Kubík Říha zaujal svou hrou.

 

Pak Lojza uvedl slíbené překvapení -

Zdeňka Junáka a jeho zpívání a vyprávění.

Z rádia Brno všichni jeho hlas známe.

Jsme rádi, že dnes večer ho tady "naživo" máme.

 

Potom nám k tanci známá POHODA hrála vesele.

Bavili jsem se dobře jak správní přátelé.

 

Stalo se v úterý 7. května 2019 na hlucké tvrzi.

Anna Libosvárová

 

Srdečně vás všechny zveme na příští seniorskou besedu.

Bude v úterý 11. června 2019 v 19 hod. na hlucké tvrzi.

Je čas růží, proto se nám představí mažoretky

jako: poupátka, růžičky a růže.

 


 

122. seniorská beseda - TAK ŠEL ČAS

 

V úterý si na tvrzi senioři udělali krásný večer.

Že se nebude tancovat, to už každý věděl.

 

Výstavka nádobí a kuchyňských pomůcek našich babiček,

byla úvodem k nahlédnutí do historie lidiček.

 

Hanka Jackivová se svými ochotníky uvedli část hry,

jaké starosti měli v pravěku mladí i staří.

Maruška Křiváková povídání o českých dějinách připravila

a s Verunkou historií našeho národa nás provázela.

Mužský sbor z Bánova uvedl vzpomínku na léta rukování

za Rakouska - Uherska

a zazpíval písně vojáků a legionářů až po vznik Československa.

Krásné písně nám i hlucký mužský sbor zazpíval

a nakonec se k nim každý, kdo chtěl zpívat, přidal.

 

Také děvčice z Kunovic zazpívaly.

Děkujeme jim za dárek, co přinesly.

 

A že Maruška Křiváková své "kulatiny" slavila,

blahopřání a krásnou kytici od Lojze dostala.

Všichni jí přejeme hodně štěstí a zdraví

a ať ji to psaní a režírování ještě dlouho baví!

 

Pak se chopili harmonik bratranci Mitáčkovi,

Jožka Nemrava a přidali se i bánovští harmonikáři.

Všichni v sále s nimi zpívali

a v pozdních hodinách se neradi rozcházeli.

 

Byl to příjemně strávený večer.

Každý byl rád, kdo přišel.

 

Stalo se v úterý 9. dubna 2019 na hlucké tvrzi.

Anna Libosvárová

 

Srdečně vás všechny zveme na příští seniorskou besedu.

Bude v úterý 7. května 2019 v 19 hod. na hlucké tvrzi.

Společně oslavíme Svátek matek.

Chystáme velké překvapení.

 

 

 

121. seniorská beseda - FAŠANKOVÉ VESELÍ

 

Podšable, podšable, aj pod obušky,

my všecko bereme, aj plané hrušky ...

 

Tak si zpívaly seniorské "turistky" do kroku

a že byly fašanky, bylo jim také do skoku.

Vzpomněly si, jak to ti chlapi tancovali

a místo šavlí turistické hůlky použily.

 

Takové bylo zahájení fašankového večera.

Všem přítomným se líbilo, co tato skupina předvedla.

 

Zlatý hřeb večera byli šikovní krojovaní chlapci,

co zatancovali "PODŠABLE" tak, jak sa patří.

Byla to krásná podívaná na ty jejich kreace.

Děkujeme jim, že nám předvedli fašankové tance.

 

Pak se zábavy ujala kapela POHODA

a celý večer byla dobrá nálada.

 

Také tento večer byl velice vydařený.

Každý, kdo přišel, cítil se spokojený.

 

Stalo se v úterý 5. března 2019 na hlucké tvrzi.

Anna Libosvárová

 

Srdečně vám všechny zveme na příští seniorskou besedu

s názvem "TAK JDE ČAS ..."

Bude v úterý 9. dubna 2019 v 19 hod. na hlucké tvrzi.

Nebude tancování, ale bude co k slyšení i k dívání.

 

Hanka Jackivová se svými ochotníky uvedou divadelní hru,

Maruška Křiváková s Verunkou Mátlovou připravily

krátké nahlédnutí do historie

a také uspořádáme výstavku nádobí

a kuchyňských pomůcek našich babiček.

 

K dobré náladě zazpívá mužský sbor Hútek z Bánova

a mužský sbor z Hluku.

Na harmoniku budou hrát bratranci Mitáčkovi a Jožka Nemrava.

 

 

XI. Seniorský ples

Seniorský ples s tombolou

Stodvacátý náš úterní večer dnes

konal se jedenáctý seniorský ples.

Zahájila nám ho chasa mladá,

svoje tance nám ukázala ráda.

 

Nejdříve nastoupil mladinký taneční pár – vedli si dobře.

Tančili valčík, polku, také džajf, rokenrol i paso doble.

Vystřídali je mladí z tanečního souboru OKLUKY.

To byly zase sedlácké tance pro děvčata a kluky.

Bylo to krásné, všem za to velký dík

a doufáme, že nás přijdou ještě někdy potěšit.

 

Následovala oslava čtyř členů z našich řad.

Slavilo se dvakrát osmdesát pět a dvakrát osmdesát.

Oslavenci všechny dobrým zákuskem pohostili,

k tomu dobré kafíčko a také špamprličku nabídli.

 

Všichni jim dobré zdraví a mnoho štěstí přáli

a muzikanti POHODY také sólo hráli.

 

Byla tady také tombola hodnotná a bohatá.

Všem sponzorům a dárcům děkujeme mnohokrát.

 

Při dobré muzice následovala zábava zase,

jak se sluší a patří na dobrém plese.

Kdo přišel, určitě nelituje

a na příští seniorský večer se natěšuje.

 

Stalo se v úterý 5. února 2019 na hlucké tvrzi.

Anna Libosvárová

 

Srdečně vás všechny zveme na příští seniorskou besedu.

Bude v úterý 5. března 2019 v 18 hod. na hlucké tvrzi.

Společně oslavíme fašank.

Hluk Město Hluk

nahoru