Menu
Město Hluk

2020

Seniorský fašank

Podšable, podšable, aj pod obušky,

my všecko bereme, aj plané hrušky ...

 

Jak už to na fašank bývá,

celý večer sa hraje a zpívá ...

 

Večer zahájil Ota vzpomínkou

na 100 let organizované tělovýchovy Hluk.

Vzpomněl založení tělovýchovné organizace SOKOL.

Všichni jsme si pak zazpívali: „4. července ...“

 

Zlatý hřeb večera byli šikovní krojovaní chlapci,

co zatancovali „podšable“ tak, jak sa patří.

 

Potom došla smutná chvíla.

K ukončení fašanku nutná byla.

Basa sa za velikého žalu pochovala,

aby po půstu zaséj v muzice hrála.

Pohřební zpěvačky žalostné písně zpívaly.

U zesnulé basičky plačky plakaly.

 

Pochovávači vtipně různé události v Hluku popsali

také některé přítomné a jejich činnosti vzpomněli.

 

Basičko, ty naša milá,

užs nám s fašankem doslúžila

Moseli sme ťa pochovat,

abys nám po půstu mohla zaséj basovat.

 

Potom sa zábavy ujala známá POHODA muzika.

Při ní čas všem přítomným příjemně utíká.

A když sa blížila půlnoc a půstu čas,

nechtělo sa nikomu jít dom (šak příště dojedeme zas).

 

Fašankový večer sa zaséj vydařil.

Každý, kdo přišel, sa dobře pobavil.

Nechyběli ani přespolní hosté.

Cítijú sa u nás dobře, je to tak prosté.

 

Stalo se v úterý 25.2.2020 na hlucké tvrzi.           Anna Libosvárová

 

Srdečně vás zveme na příští seniorskou besedu.

Bude v úterý 17. března 2020 v 18 hod. na hlucké tvrzi.

Zazpíváme si s našimi známými harmonikáři.

 

Nebude se tancovat, ale bude se na co dívat.

U příležitosti letošních „Dolňáckých slavností“

uspořádáme malou výstavku krojů a výšivek.

 


Seniorský krojový ples

 

V tento předslavnosťový čas se senioři sešli dnes,

aby si užili svůj krojový ples.

 

Přišla nám zahrát cimbálová muzika "Ženičky"

a zatancovat a zazpívat taneční soubor "Okluky".

 

Při muzice pod vedením Katky Říhové každý ožil

a tance souboru nám vlély energii do žil.

Byla to krásná podívaná na to mládí.

Že přišli mezi nás, jsme moc rádi.

 

Pak k tanci i ke zpěvu hrála naše POHODA

a jako vždy, vládla tady dobrá nálada.

 

Také bohatou tombolu jsme měli.

Děkujeme všem, co do ní přispěli.

 

Stalo se v úterý 28. ledna 2020 na hlucké tvrzi. Anna Libosvárová

 

Srdečně vás všechny zveme

na příští seniorskou besedu.

 

Bude v úterý 25. února 2020 v 18 hod. na hlucké tvrzi.

Společně oslavíme fašank a pochováme basu.

 

Hluk Město Hluk

nahoru