Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

ROZDĚLENÍ KOMPETENCÍ VOLENÝCH PŘEDSTAVITELŮ MĚSTA NA JEDNOTLIVÉ OBLASTI:

STAROSTA

Stojí v čele úřadu, zastupuje město navenek a za výkon své funkce odpovídá zastupitelstvu města.

V samostatné působnosti zodpovídá za tyto oblasti:

  • investice
  • nemovitý majetek
  • územní plánování
  • školství

 

MÍSTOSTAROSTA

Ze své činnosti je odpovědný zastupitelstvu města a plní úkoly stanovené radou města a zastupitelstvem města.

V samostatné působnosti zodpovídá za tyto oblasti:

  • životní prostředí (veřejná zeleň a lesy)
  • sociální oblast a bytový fond
  • odpadové hospodářství
  • pohřebnictví
  • kultura a sport