Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

ROZDĚLENÍ KOMPETENCÍ VOLENÝCH PŘEDSTAVITELŮ MĚSTA NA JEDNOTLIVÉ OBLASTI:

Starosta

Stojí v čele úřadu, zastupuje město navenek a za výkon své funkce odpovídá zastupitelstvu města.

V samostatné působnosti zodpovídá za tyto oblasti:

 • investice
 • nemovitý majetek
 • územní plánování
 • školství
 • místní hospodářství

 

Místostarosta

Ze své činnosti je odpovědný zastupitelstvu města a plní úkoly stanovené radou města a zastupitelstvem města.

V samostatné působnosti zodpovídá za tyto oblasti:

 • životní prostředí (veřejná zeleň a lesy)
 • sociální oblast a bytový fond
 • odpadové hospodářství
 • pohřebnictví
 • kultura
 • sport
 • koupaliště
 • dotace