Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

Poskytování individuálních dotací z rozpočtu města

Informace o poskytování individuálních dotací

Informace pro žadatele o dotaci

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města

Vyúčtováni dotace - fyzické osoby

Vyúčtování dotace - právnické osoby

Příspěvek na rekonstrukci, výstavbu nového RD, demolici + výstavbu nového RD

Směrnice č. 1-2023 k příspěvku na rekonstrukci, demolici s následnou výstavbou nového rodinného domu či výstavbu nového rodinného domu v zastavěném území města Hluk

Příloha č. 1 ke Směrnici č. 1-2023 - Žádost o zařazení do seznamu nemovitostí

Příloha č. 2 ke Směrnici č. 1-2023 - Žádost o finanční příspěvek

Příloha č. 3 ke Směrnici č. 1-2023 - Procentuální vyčíslení provedených prací

Zásady pro poskytování příspěvku na narozené dítě

Zásady pro poskytování příspěvku na narozené dítě

Souhlas se zasláním pozvánky na obřad Vítání občánků

Dům s chráněnými byty

Žádost o přidělení bytu v Domě s chráněnými byty Hluk

Cílová skupina a zdravotní stav vylučují bydlení v Domě s chráněnými byty Hluk

Seniorská obálka pro občany Hluku 1

Seniorská obálka pro občany Hluku 2

Odbor investic a místního hospodářství

Žádost o vydání souhlasu se stavbou na pozemku města Hluk

Žádost o povolení připojení nemovitosti na místní komunikaci (zřízení sjezdu)

Ostatní

Žádost o povolení kácení dřevin

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zák. č. 1061999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Žádost o ustanovení zvláštního příjemce důchodu

Stránka

  • 1