Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

Odbor stavebního úřadu

Stavební úřad 1. stupně na Městském úřadě v Hluku jako příslušný podle ust. § 13 odst.1 písm. e) zákona č.183/2006 Sb., v platném znění provádí řízení a rozhodnutí podle výše uvedeného zákona i pro obce Dolní Němčí, Horní Němčí, Boršice u Blatnice a Slavkov.
Adresa:
Městský úřad Hluk
2. patro, dveře č. 4
Hřbitovní 140
687 25 Hluk
Kontakt:
Ing. Lucie Kolísková - vedoucí Odboru stavební úřad
tel. 572 111 309, 724 873 142
 
Bc. Martin Bobčík - referent Odboru stavební úřad
tel. 572 111 310
 
Formuláře stavebního úřadu:
 
Další informace:
 
Služba UtilityReport pro Zlínský kraj

Služba umožňuje hromadné podání žádosti o vyjádření k existenci sítí všem územně dotčeným správcům inženýrských sítí najednou a z jednoho místa pomocí webové aplikace. Služba je určena zejména občanům - stavebníkům, pro které je bezplatná.

Adresa pro vstup je https://site.kr-zlinsky.cz.

 

Stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky
Zákon č. 183-2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Vyhláška č. 501-2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
Vyhláška č. 268-2009 Sb., o tech. požadavcích na stavby
Vyhláška č. 499-2006 Sb., o dokumentaci staveb
Vyhláška č. 398-2009 Sb., o obecných techn. požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
Vyhláška 503-2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu