Menu
Město Hluk

Smuteční oznámení

Rodina Míškova a Slabejova oznamuje všem příbuzným a známým, že jim zemřela maminka, babička, prababička, praprababička, sestra, švagrová a teta paní Marie Slabejová. Poslední rozloučení se zemřelou se bude konat ve čtvrtek 4. 7. v 15:30 v chrámu Páně sv. Vavřince v Hluku. Po církevním obřadu bude zemřelá převezena ke zpopelnění.

parte


Rodina Pančíkova oznamuje všem příbuzným a známým, že jim zemřel syn, manžel, tatínek, dědeček, bratr, švagr a strýc pan Antonín Pančík. Pohřeb zemřelého se bude konat ve středu 15. 5. v 15:00 v chrámu Páně sv. Vavřince v Hluku. Rodina prosí příbuzné a známé, aby zemřelého doprovodili na jeho poslední cestě.

parte


Rodina Dufkova a Hrubá oznamuje všem příbuzným a známým, že jim zemřel manžel, tatínek, dědeček a strýc pan František Dufka. Pohřeb zemřelého se bude konat ve čtvrtek 16. 5. v 15:00 v chrámu Páně sv. Vavřince v Hluku. Rodina prosí příbuzné a známé, aby zemřelého doprovodili na jeho poslední cestě.

parte


Rodina Kovaříkova, Čajkova a Směšná oznamuje všem příbuzným a známým, že jim zemřela maminka, babička, sestra, švagrová a teta paní Anna Kovaříková. Poslední rozloučení se zemřelou se bude konat v pátek 10. 5. v 15:00 v chrámu Páně sv. Vavřince v Hluku. Po církevním obřadu bude zesnulá odvezena ke zpopelnění. Rodina prosí příbuzné a známé, aby se přišli se zemřelou rozloučit.

parte


Rodina Pospíškova oznamuje všem příbuzným a známým, že jim zemřela maminka, babička, prababička, švagrová a teta paní Marta Pospíšková. Pohřeb zemřelé se bude konat ve středu 1. 5. v 15:00 v chrámu Páně sv. Vavřince v Hluku. Rodina prosí příbuzné a známé, aby zemřelou doprovodili na její poslední cestě.

parte


Rodina Staškova, Dvořákova a Hubáčkova oznamuje všem příbuzným a známým,  že jim zemřel syn, manžel, tatínek, dědeček, bratr, švagr a strýc pan Lubomír Stašek. Poslední rozloučení se zemřelým se bude konat v pátek 19. 4. ve 13:00 ve smuteční síni v Hluku. Rodina prosí příbuzné a známé, aby se přišli se zemřelým rozloučit.

parte


Rodina Zimčíkova, Kočí a Machalova oznamuje všem příbuzným a známým, že jim zemřela manželka, maminka, babička, dcera, sestra, tchýně, švagrová a teta paní Erika Zimčíková. Poslední rozloučení se zemřelou se bude konat ve čtvrtek 4. 4. v 15:00 v chrámu Páně sv. Vavřince v Hluku. Rodina prosí příbuzné a známé, aby se přišli se zemřelou rozloučit.

parte


Rodina Hodulíkova a Válkova oznamuje všem příbuzným a známým, že jim zemřela maminka, babička, prababička, sestra, švagrová, tchýně a teta paní Anežka Hodulíková. Pohřeb zemřelé se bude konat ve čtvrtek 21. 3. v 15:00 v chrámu Páně sv. Vavřince v Hluku. Rodina prosí příbuzné a známé, aby zemřelou doprovodili na její poslední cestě.

parte


Rodina Mahdalova a Kovářova oznamuje všem příbuzným a známým, že jim zemřela maminka, babička, prababička a sestra paní Marta Mahdalová. Pohřeb zemřelé se bude konat v pátek 22. 3. ve 14:30 v chrámu Páně sv. Vavřince v Hluku. Rodina prosí příbuzné a známé, aby zemřelou doprovodili na její poslední cestě.

parte


Rodina Gomelská, Daňkova a Buriánova oznamuje všem příbuzným a známým, že jim zemřel manžel, tatínek, dědeček, bratr, švagr a strýc pan Petr Gomelský. Pohřeb zemřelého se bude konat v pondělí 11. 3. v 15:00 v chrámu Páně sv. Vavřince v Hluku. Rodina prosí příbuzné a známé, aby zemřelého doprovodili na jeho poslední cestě.

parte


Rodina Hanáčkova a Schneiderova oznamuje všem příbuzným a známým, že jim zemřela manželka, maminka, babička, švagrová a teta paní Marie Hanáčková. Pohřeb  zemřelé se bude konat v pátek 8. 3. v 15:00 v chrámu Páně sv. Vavřince v Hluku. Rodina prosí příbuzné a známé, aby zemřelou doprovodili na její poslední cestě.

parte


Rodina Markova, Kostelanská a Nemravova oznamuje všem příbuzným a známým, že jim zemřela manželka, maminka, babička, švagrová a teta paní Anna Marková. Pohřeb zemřelé se bude konat v pátek 1. 3. v 15:00 v chrámu Páně sv. Vavřince v Hluku. Rodina prosí příbuzné a známé, aby zemřelou doprovodili na její poslední cestě.

parte


Rodina Dufkova oznamuje všem příbuzným a známým, že jim zemřela maminka, babička, sestra, švagrová a teta paní Marie Dufková. Pohřeb zemřelé se bude konat v pondělí 26. 2. v 15:00 v chrámu Páně sv. Vavřince v Hluku. Rodina prosí příbuzné a známé, aby zemřelou doprovodili na její poslední cestě.

parte

Hluk Město Hluk

nahoru