Menu
Město Hluk

Vysílání internetového rádia CRN pro USA, Bahamy a Panenské ostrovy o Hluku (2015)

Živé vysílání internetového rádia CRN pro USA, Bahamy a Panenské ostrovy o Moravě a zvláště pak o Hluku a Jízdě králů (2015)
 
V době, kdy většina rodičů a prarodičů doprovázela své děti v tradičním průvodu broučků a světlušek, proběhla na hlucké tvrzi v pátek 23.10.2015 od 17:00 do 18:00 velmi zajímavá událost.

V přímých vstupech proběhlo on-line vysílání do internetového rádia CRN, které vysílá pro USA, Bahamy a Panenské ostrovy a denně ho může poslouchat 11 milionů domácností. V té chvíli se malý sál hlucké tvrze stal vysílacím studiem. Reportáže a živé vstupy moderoval prezident internetového radia Mike Horn a viceprezidentka Jennifer Horn. Oba reportéři z radia CRN strávili na Moravě celý týden a pro svoji práci a vysílání shromáždili materiál z Luhačovic, Vizovic, Zlína, Kroměříže, Starého Města, Mikulova, Valtic, Blatničky, Květné a hlavně z našeho města Hluk.  Celou akci zorganizovala paní Mgr. Ladislava Kotačková, která letos v létě strávila dva měsíce v USA. Celý region Moravy, ale i samotné město Hluk spolu s Jízdou králů, propagovala v USA na tolik, že reportéři CRN (na doporučení ředitele Czechtourismu v Los Angeles pana Kačerovského, kterého tam Ladislava Kotačková osobně oslovila a získala pro spolupráci) nakonec podnikli návštěvu do ČR, ale tentokrát ne jen do Prahy, ale právě na Moravu. 

V živém vysílání taktéž zazněla výzva pro turisty z USA "neseďte v Praze, ale seberte se a zajeďte na Moravu, ať poznáte barvitost krojů, tradice, kulturní bohatství a pohostinnost Moraváků!".

Velké poděkování patří Františkovi Jelénkovi, který s manželkou reportérům připravil prohlídku památkových domků a zároveň Petrovi a Markétě Jelénkovým, kteří reportérům v domcích vše vysvětlovali a později v živých vstupech mluvili za Hlučany. Poděkování patří také Františkovi Angerovi za jeho výklad v hlucké pálenici. Bezproblémové internetové spojení s USA zabezpečila firma DAT. Do příprav na vysílání se zapojilo mnoho dalších hluckých nadšenců. Po úspěšném odvysílání reportáží a přímých vstupů se malý sál začal zaplňovat hosty, které pozvala paní Kotačková. O příjemnou atmosféru se postarala CM Falešnica a FS Okluky. Podle posledních zpráv jsou reportéři radia CRN natolik zahlceni dojmy, že své poznatky hodlají využít v dalších vysíláních.

Za celou akci a velkou propagaci Hluku a Hlucké jízdy králů v USA chci poděkovat především paní Mgr. Ladislavě Kotačkové a jejímu kolegovi panu Janu Kulichovi, Čechoslovákovi žijícímu v Los Angeles, který taktéž byl při veškerém programu nápomocen.

Starosta Martin Křižan

 

23.10.2015
Živé vysílání z Hluku

4.11.2015
Krátký vstup v polovině vysílání

5.11.2015
Krátký vstup v polovině vysílání

11.11.2015
Vysílání z LA o cestě po Česku a Moravě

Hluk Město Hluk

nahoru