Menu
Město Hluk

Historie a současnost Hluku

logo městaMěsto Hluk leží 12 km jihovýchodně od Uherského Hradiště v údolí říčky Okluky. Ze všech stran je chráněno návršími pahorkatin a posledními výběžky Bílých Karpat. Staré správní centrum, podle něhož se pravděpodobně jmenovala v 11. až 12. století pohraniční oblast jižní Moravy (Provincia Lucensis).
 
Na Luckém poli se sešel v roce 1099 kníže Břetislav s uherským králem Kolomanem a v roce 1116 kníže Vladislav I. s nástupcem Kolomanovým Štěpánem II. Druhé setkání skončilo bitvou, v níž byli Uhři poraženi. Teprve v roce 1303 daroval král Václav II. Hluk do dědičného majetku měšťanu Zdislavu Měšcovi z Uherského Hradiště.
Obec byla povýšena na městečko v roce 1525 Ludvíkem Jagelonským.
V roce 1970 se Hluk stal městem. Na místě starší tvrze připomínané rokem 1391 byla postavena v roce 1559 tvrz renesanční, později upravená barokně a rekonstruovaná v 60. letech 20. století památkovou péčí. Dnes je využívána pro kulturní účely.
Farní kostel sv. Vavřince z let 1741 – 1742 byl renovovaný v roce 1854.
Hluk byl prý pojmenován podle toho, že jeho obyvatelé při blížícím se nebezpečí zapalovali na návrší ohně a dělali velký hluk, aby varovali lid. Někteří tvrdí, že Hluk dostal své jméno od luk, kterých bylo v okolí mnoho, jiná verze říká, že podle potoka Okluky. Jméno bývá spojováno také s Luckým polem a s hlučně a stále vřící vodou pod Babíma horama.
Město a okolí je dějištěm historického románu Františka Kožíka Na dolinách svítá.
Jedenkrát za tři roky, na přelomu června a července, se v Hluku konají Dolňácké slavnosti s tradiční jízdou králů.
Hluk je typickou ulicovou obcí. Nejvýznamnější je ulice Hlavní, která tvoří páteř celého města. Ve středu této ulice se nachází centrum - náměstí J. A. Komenského. Zde najdete jak obchody (zejména rodinného typu), tak i centrum vzdělání, kultury a samosprávy: městské kino, knihovnu, dům dětí a mládeže. V blízkosti náměstí, za říčkou Okluky, je možnost sportovní vyžití na sportovní hale, fotbalovém stadionu, na tenisových kurtech či koupališti. Ve městě je široká nabídka pohostinství (restaurace, pizzerie, kavárna, vinotéka a cukrárna).

Město Hluk je členem Mikroregionu Ostrožsko - VeselskoMAS Horňácko a Ostrožsko. Partnerskými městy Hluku jsou jihočeská Planá nad Lužnicí a slovenská Nemšová.

mov      xx      xxx      xxxx

Hluk Město Hluk

nahoru