Menu
Město Hluk

Pečeť, znak a prapor

Pečeť

Z literatury a bez udání pramene je známá pečeť hlásící se do roku 1569: na štítu pachole držící v ruce vinný hrozen. Opis zní: SIGILLUM – OPPIDI – HLUK – 1569. Vzhledem k tomu, že tato pečeť je uváděna pouze v kresbě, mohlo by se jednat o rekonstrukci nejasného otisku pečeti z roku 1562, nebo alespoň o dvě různé pečeti se stejným nebo podobným motivem.

pečeť

Znak

Znak města Hluku z roku 1998 se vrací k nejstarší podobě podle pečeti užívané v 16. století. Znak ztvárnil akademický malíř Jan Hanáček a rozhodnutím podvýboru pro heraldiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR je popisován následovně: Ve stříbrném štítě hoch v hnědé přepásané tunice, držící v pravici modrý vinný hrozen s jedním zeleným listem, v levici vinařský nůž přirozené barvy. 

znak

Prapor

Jednoduchý prapor vychází ze základních barev znaku. Tvoří jej šikmý modrý pruh (barva hroznu) široký jednu třetinu délky listu. Horní žerďové pole bílé (barva štítu), dolní vlající zelené (barva listu). Poměr šířky k délce listu je podobně jako u všech ostatních městských praporů předepsán na 2 : 3.

prapor

Hluk Město Hluk

nahoru