Menu
Město Hluk

Kulturní

Kontakt:
Čeněk Říha
Telefon: 608 442 552
 
CM Babica
Kontakt:
František Říha
Telefon: 608 422 551
 
CM Šefranica
Kontakt: 
Kateřina Říhová
Telefon: 606 746 363
 
CM Ženičky vznikla v září roku 2001 jako dosud jediná ženská cimbálová muzika na Slovácku. Primáškou je Kateřina Říhová, uměleckou vedoucí a autorkou většiny hudebních úprav je cimbalistka Marcela Trtková. S muzikou spolupracuje i sólová zpěvačka Anna Marie Rybnikářová. Ženičky vystupují samostatně nebo s ženským sborem Klebetnice z Hluku a v roce 2004 natočily společně CD s názvem Už sa ně to stalo. Repertoár muziky vychází především z lidových písní uherskohradišťského a uherskobrodského Dolňácka, luhačovického Zálesí a moravských Kopanic. Ženičky upřednostňují spíše koncertní vystoupení, často spolupracují např. s Muzeem J. A. Komenského v Uherském Brodě, kde hrávají na vernisážích, autorských čteních apod.
 
 
CM Ženičky
Kontakt:
Telefon: 725 835 656, 606 213 251
 
Country skupina Western
Kontakt:
Ing. Jan Šimčík
Telefon: 775 390 960
 
DH Pohoda
Kontakt:
Michal Vacek
Telefon: 604 489 594
 
Několik slov o historii kapely ŠAROVEC
Paměti starých občanů Hluku sahají až někdy do roku, nebo přesněji kolem roku 1872, kdy se vrátil kapelník Šrom od vojska, kde sloužil u plukovní hudby, a ujal se vedení osmičlenné hlucké kapely. Brzy ji rozšířil o další schopné hudebníky a tím dal pevný základ pro budoucí hluckou muziku. Kapelníka Šroma vystřídal po jeho smrti nadaný hudebník Jan Svadbík, který starší muzikanty nahradil mladými. Byl mezi nimi i jeho bratr Martin, který byl v širokém okolí vyhlášeným muzikantem. Jedním ze Svadbíkových žáků byl Tomáš Šimčík, který se po návratu z vojny od staré kapely odloučil a založil kapelu mladých. Svými kořeny sahá tato kapela do kapely Venkovské omladiny, kterou cvičíval Antonín Pospíšek. Až do té doby hrávaly tyto kapely staré skladby a tance – kanafasku, šestikročku…atd., mladí muzikanti však cítily potřebu jít s duchem doby a tak začaly hrát skladby lehčího žánru a směsi různých písní. A s tímto žánrem začíná muzika podnikat zájezdy do Luhačovic, Prahy, Brna, Ostravy, Zlína… Nedílnou součástí kapely jsou při těchto zájezdech krojované skupiny.
V té době přichází do Hluku Martin Šimčík, člen orchestru Zemského divadla v Brně, který se pro nemoc musel vzdát svého zaměstnání. Hned se ujímá vedení hluckých muzikantů a po něm se pak ve vedení vystřídají další kapelníci a vedoucí. V historii kapely jsou zapsána jména takových hudebníků, jako byli Jan Pravdík, Jan Krsička, Jan Machala a další. Svět spěchal kupředu, muzika se tomu spěchu přizpůsobovala, ale v Hluku jsou dodnes hrdí na to, že jejich muzice zůstal pravý styl slovácké muziky s jejím temperamentem a veselím. To však již do historie hlucké dechovky vstupují další jména, která stojí za to vyslovit s uznáním – Stanislav Vavřínek , vynikající trumpetista, dirigent a aranžér, Jaroslav Hrabovský, který byl nejen dobrým zpěvákem, ale především vynikajícím organizátorem. Pod taktovkou Jaroslava Hrabovského kapela hrávala na populárních Plesech Květů, na plesech Sparty, Slavie, na Moravském plese v Praze, přivedl kapelu do Kolína, kde Šarovec hrál celkem jedenáctkrát a odtud byl již jen krůček do Německa, Francie atd. Nesmíme zapomenout ani na další osobnosti hlucké dechovky. Třeba na to, že většinu zakládajících členů Šarovce vyučil, tubista ve vojenském orchestru, Jan Krsička, který za pomoci vedoucího Klubu kultury vytvořil mladou kapelu, a který byl jedním ze zakladatelů hluckých festivalů.
Na dnešní podobě Šarovce má velkou zásluhu i již zmiňovaný Stanislav Vavřínek. Za pomoci MěÚ zakládá Dům dětí v Hluku roku 1997 dětskou dechovku Kosenka, kterou vede právě Stanislav Vavřínek. V roce 2002 dává kapelník Šarovce prostor mládí a kapelu omlazuje muzikanty z Kosenky.

Proč název ŠAROVEC
A to se pomalu dostáváme k tomu, proč si muzikanti v Hluku říkají ŠAROVEC. V kronice kapely je o tom kratičký zápis: „Roku 1975 soubor požádal spisovatele Františka Kožíka, aby mohl užívat pro svůj název jména hrdinného hejtmana z mistrova díla Na dolinách svítá.“ A hned vedle najdeme i Kožíkovu odpověď: „Svoluji hudbě dechové v Hluku užívat mluvou i písmem jména hrdiny lidu zdejšího, hejtmana Šarovce zvaného. Hudba nechť v názvu užívá tohoto jména ŠAROVEC.“
František Kožík o tom napsal v roce 1997 pro Slováckou dechovku: „Pak jsem se vyznal z té opožděně prožité lásky k rodnému kraji a jeho lidu v románu Na dolinách svítá. Snažil jsem se každou kapitolu začít motivem ze slovácké písně. Žasl jsem co je v nich poezie, vtipu, originality. Můj román vzkřísil z trosek hluckou tvrz… Když vznikl dechový soubor Šarovec, chtěli po mě text na znělku, kterou by začínali své programy. Tehdy jsem se seznámil s Blahoslavem Smišovským, který pro Šarovec psal a také občas dirigoval…“
A dodejme, že prvním výsledkem jejich spolupráce byla skutečně polka, která se stala nejen znělkou hluckých muzikantů, ale kterou přebraly desítky dalších orchestrů v kraji. Zpívá se v ní mimo jiné: „…réva v džbánku, to pro galánku, to znal už hejtman Šarovec.
 
Současný ŠAROVEC
Ale to je již historie. Jaký je stav kapely Šarovec dnes a co budoucnost? V roce 2002 dává kapelník Jan Šimčík prostor mládí a kapelu omlazuje muzikanty z mládežnického orchestru Kosenka. Uměleckým vedoucím se stává trombonista Josef Žajdlík, který se v roce 2005 převzal i kapelnickou taktovku. Současné obsazení kapely tvoří asi z poloviny odchovanci mládežnického orchestru Kosenka. Mimochodem věkový průměr kapely je nyní necelých 26 let. Vysoká úroveň kapely je zajištěna přítomností několika studentů brněnské konzervatoře, udávajících trend kapely. Současný Šarovec se může řadit proto řadit mezi jednu z nejmladších poloprofesionálních kapel u nás.

Šarovec koncertuje pravidelně v Nizozemí, Německu a Rakousku, hraje na festivalech, plesech, na tanečních i hodových zábavách a vánočních koncertech. Tato mladá kapela se má čile k životu. Jak se zdá ani v budoucnu nebudou platit trochu posměšná slova, že „ V Huku puku buben!“ A že stále budou platit slova Františka Kožíka: „Hejtman Šarovec bojoval šavlí. Soubor Šarovec bojuje muzikou a písničkou. Přeji mu ze srdce aby mával tou zlatou šavlí nad celou zemí, šavlí, která nestíná hlavy, ale dobývá srdce…“
 
DH Šarovec
logoKontakt:
Hana Jackivová
Telefon: 776 381 068
E-mail: h.jackivova@seznam.cz
 
Divadelní soubor Bumbác vznikl v roce 2008 jako dětský soubor při ZŠ v Hluku.
Společně s dospělými ochotniky mladí herci sehráli divadelní představení „Výtečníci“, „Ať žijí duchové“, dva příběhy z knihy „Slovácko sa nesúdí“, „Taneček přes dvě pekla“a „Škola základ života“.
Se svými divadelními kusy vystupovali v Hluku, Kunovicích, Boršicích u Blatnice, Nivnici, Boršicích u Buchlovic, Tvarožné Lhotě, Strání a dalších obcích.
Od roku 2018 tvoří divadelní soubor pouze ochotníci z řad dospělých, v současné době má 14 stálých členů.
V témže roce nacvičil divadlo „U nás v pravěku“.
V roce 2021 soubor připravil čtyři díly na motivy knihy „Slovácko sa nesúdí“ – „Hlt za tři grajcary“, „Zabijačka“, „Medicína“ a „Hody“. Divadlo doprovází CM při ZUŠ v Hluku.
S tímto divadlem vystupovali v Hluku a v mnoha okolních obcích.
V letošním roce mělo premiéru zatím poslední divadelní představení „Hrátky s čertem“.
 
ffffffffffffffff
 
 
Kontakt:
Jitka Nováková
Telefon: 608 617 978

 

plakát


aaaaaa aaaa Folklorní soubor DolňáckoFolklorní soubor DolňáckoFolklorní soubor DolňáckoFolklorní soubor DolňáckoFolklorní soubor Dolňácko


FS Dolňácko v roce 2013
FS Dolňácko
 
Folklorní soubor Dolňácko má za sebou další rok své existence. V roce 2013 jsme měli možnost vystupovat na mnoha akcích – Městský krojový ples, Košt slivovice, Folklorní podvečer, nedělní hodový program na památkových domcích na téma Půda v našem životě ve spolupráci s panem Ladislavem Šáchou, Slavnosti vína v Uherském Hradišti, odpolední program v partnerském městě Planá nad Lužnicí a adventní jarmark v Uherském Brodě.
Hudební doprovod našich vystoupení zajišťovala CM Šefranica, CM Babica a CM Liša z Modré. Kromě našeho městského úřadu podpořila činnost souboru i Nadace Synot, a díky ní mohl soubor pořídit natahačky a fěrtůšky.
Ráda bych poděkovala všem podporovatelům, muzikantům, ale také všem členům souboru a těm, kteří jim chystají kroje na vystoupení.
Rádi mezi sebe přivítáme každého, kdo by si rád zazpíval a zatančil lidové tance.
Jitka Nováková
Kontakt:
Jméno: Kateřina Dohnalová
Telefon: 774 546 946
 
S Okluky
Kontakty:
 
Košuláček a Žarúžek
Michaela Hrdinová
Telefon: 607 201 476
 
Hluboček a Okluky
Kateřina Dohnalová
Telefon: 774 546 946
 
CM ZUŠ Hluk
Kateřina Říhová
Telefon: 606 746 363
 
V minulých letech existoval v Hluku dětský folklorní soubor Zpívání s Katkou, od roku 1998 se pod vedením Kateřiny Říhové a Marie Králíkové scházely děti ze školky, k nimž brzy přibývaly i starší děti. Protože dětí bylo mnoho, vznikl pod vedením paní učitelky Michaely Hrdinové soubor při Základní škole v Hluku. V současné době navštěvuje dětské folklorní soubory v Hluku kolem sedmdesáti dětí. Všechny soubory fungují pod Domem dětí a mládeže Hluk. Jsou rozděleny podle věku do tří skupin, názvy souborů dostaly za úkol samotné děti.
 
Z mnoha návrhů se vyklubaly soubory Košuláček (4 roky – 1. třída ZŠ), Žarúžek (1. - 4. třída ZŠ) a Hluboček (5. - 9. třída ZŠ). Na dětské folklorní kroužky navazuje soubor Okluky pro starší tanečníky. „Soubory se pravidelně každý týden scházejí a především ti nejstarší také vystupují. Pokud jde o ty nejmenší, probíhají zkoušky většinou formou her, i když se samozřejmě snažíme děti naučit hodně slováckých písniček. Starší zaměřujeme více na tanec a nejstarší především tancují a učí se písničky,“ vysvětlují vedoucí s tím, že s nejstaršími chtějí vyjíždět na různé festivaly. „Hlavně bychom ale chtěli v dětech vypěstovat vztah k lidové písničce a tradici, aby například v dospělosti navštěvovaly besedy u cimbálu a tady v Hluku to žilo.“
 
Od září roku 2022 došlo k obměně vedoucích folklorních souborů. Košuláček má na starosti Michaela Hrdinová se Zuzanou Karpeckou. Žarúžek Kateřina Říhová s Michaelou Hrdinovou, Hluboček a také folklorní soubor Okluky Kateřina Dohnalová a Martin Možnár.
 
Hlucké folklorní soubory doprovází CM Základní umělecké školy z Hluku pod vedením Kateřiny Říhové.
CM ZUŠ HlukCM ZUŠ HLUK (2)HlubočekKošuláčekŽarúžekOklukyKlebetnice
Kontakt:
Iveta Mátlová
Telefon: 737 546 267
 
3 4 612  7 8 95
Kontakt:
Pavel Mitáček
Telefon: 602 581 303
 
Merlin
Kontakt: 
Kateřina Říhová
Telefon: 606 746 363
 
Klebetnice
 
 
 
 
Hluk Město Hluk

nahoru