Menu
Město Hluk

Kniha "Hlučané"

1

Kniha je vlastně druhým dílem publikace Hlucké fotoalbum. Na více než 300 stranách jsou zde fotografie lidí, kteří žili (a ještě žijí) v Hluku během 20. století. Nejmladší děti v ní najdou fotky svých pra-pra-pra předků. Každému ročníku jsou věnovány 1 - 3 stránky. Mimo to zde lze najít kapitoly, ve kterých je dokumentován život v Hluku během jednotlivých desetiletí.

Sestavila: Marie Plačková
Fotografie z archívu města, pozůstalosti Jaroslava Sochůrka a soukromých archívů hluckých občanů
Vydalo: město Hluk v roce 2022
Grafické zpracování: Marie Plačková
Předtisková příprava a tisk: Tiskárna LELKA, Dolní Bojanovice
Náklad: 1000 kusů
Vydání: první
312 stran
ISBN 978-80-11-01643-2

Cena: 350 Kč

Formulář pro objednání

označuje povinné pole.

Hluk Město Hluk

nahoru