Menu
Město Hluk

Kniha "Hluk, dějiny města"

Hluk, dějiny městaRozsáhlá publikace autorského kolektivu seznamuje nejen s přírodními zajímavostmi, geologickými poměry a krajinou v okolí Hluku, ale také s pravěkým osídlením, mohylovými pohřebišti v lese Hlubočku a historií Hlucka.
Pojednává o osudech lichtenštejnského panství, vývoji zemědělství, rozvoji řemesel a obchodu, dopravě i školství. Mapuje dějiny města od první světové války až do roku 1990. Můžete se dočíst o historii družebních vztahů Hluku a slovenské Nemšové, stejně jako o působení nejrůznějších společenských, hospodářských a sportovních spolků a organizací. Samotné kapitoly jsou věnovány osobnostem Hluku, hluckému sportu, dějinám farnosti, kostela i tvrze. Popsán je vývoj lidové písně, hudby a tance v Hluku, tradice jízdy králů a lidový oděv. Nechybí ani kapitola o malovaném ornamentu a nářečí v Hluku. Kniha je doplněna množstvím dobových fotografií zachycující obyvatele Hluku všech věkových kategorií ve dnech všedních i svátečních.
Hluk : dějiny města / Jan Břečka ... [et al.] ; odborná redakce Jiří Mitáček. -- Vyd. 1. -- Hluk : Město Hluk, 2011. -- 735 s. : il. (některé barev.), portréty, mapy. -- Obsahuje bibliografii.ISBN 978-80-254-9705-0
Cena: 590 Kč

Formulář pro objednání

označuje povinné pole.

Hluk Město Hluk

nahoru