Menu
Město Hluk

Kniha "Tradice a lidová kultura v Hluku"

1Informační publikace je věnována historii hluckého kroje a keramiky, folklóru a renovaci hlucké tvrze. Vychází ze zápisků pamětníků a sběratelů lidové tvořivosti. Obsahuje fotografie.
Autor: Antonín Zlínský
Vydala Rekreace Žitková s.r.o. v roce 2021
Tisk: Tiskárna Lelka, s.r.o., Dolní Bojanovice
Náklad: 1000 Ks
Vydání: první
Cena: 80 Kč

Formulář pro objednání

označuje povinné pole.

Hluk Město Hluk

nahoru