Menu
Město Hluk

Kniha "Z historie folklóru a tvrze v Hluku"

1V první části brožury jsou uvedeny vzpomínky národopisce pana Vavřince Mitáčka na historii hluckého folklóru v průběhu 20.století. Jsou popsány z jeho pohledu všechny hlavní kulturní akce, které se v Hluku udály, i akce mimo Hluk, na kterých Hlučané vystupovali.
Druhá část obsahuje psaní o historii tvrze od pana Matouše Dufky. Přílohou jsou erby všech panovníků tvrze. Brožura je určena všem milovníkům hlucké historie.
Z historie folklóru a tvrze v Hluku
Autor: Antonín Zlínský
Vydalo: město Hluk
Grafická úprava a tisk: TISKÁRNA LELKA, s.r.o. Dolní Bojanovice
Počet stran: 36
Cena: 50 Kč

Formulář pro objednání

označuje povinné pole.

Hluk Město Hluk

nahoru