Menu
Město Hluk

Ceník a informace

Ceník (všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH)
 
Hasičská zbrojnice:
2.400 Kč v letní sezóně (1. 4. - 30. 9.)
3.000 Kč v zimní sezóně (1. 10. - 31. 3.)
150 Kč za každou započatou hodinu do 12 hodin trvání akce letní sezóně (1. 4. - 30. 9.)
200 Kč za každou započatou hodinu do 12 hodin trvání akce zimní sezóně (1. 10. - 31. 3.)
 
Památkový domek:
2.400 Kč v letní sezóně (1. 4. - 30. 9.)
3.000 Kč v zimní sezóně (1. 10. - 31. 3.)
Od 1. 1. 2025 se nájem za památkové domky zvedá na 5.000 Kč
 
Tvrz - velký sál:
18.000 Kč od pátku do pondělí
10.000 Kč za pracovní den od pondělí do pátku
 
Tvrz - malý sál:
8.000 Kč od pátku do pondělí
5.000 Kč za pracovní den od pondělí do pátku
 
Tvrz - apartmány:
3.000 Kč za noc
 
Tvrz - sklep:
3.500 Kč od pátku do pondělí
 
Tvrz - akční víkendový balíček:
29.000 Kč (velký sál + malý sál + oba apartmány na dvě noci)

Informace pro zájemce o pronajímané prostory:
  • Pro rezervace velkého sálu, malého sálu a sklepu na tvrzi bude účtována, kromě nájmu, rovněž pojistná vratná kauce ve výši 5.000 Kč, která bude sloužit pro případnou úhradu způsobených škod. Kauce se platí na ICM v den předání klíčů od tvrze. V případě, že nebude na tvrzi způsobena žádná škoda, celá kauce bude vrácena nájemci na ICM při odevzdání klíčů. Způsobené škody budou řešeny individuálně dle rozsahu poškození.
  • Ceny pronájmů zahrnují spotřebu elektrické energie, vody a plynu.
  • Doba pronájmu je počítána od okamžiku předání obecních prostor do okamžiku zpětného převzetí obecních prostor zaměstnancem města Hluk.
  • Prostory si můžete objednat osobně v knihovně u paní Romany Jančové nebo můžete využít rezervační systém.
  • Pro předání pronajatých prostor před a po akci kontaktujte zaměstnance města na telefonu 724 122 539.
  • Předání před a po akci je možné pouze v pracovní době informačního centra.
  • Kulturní akce pořádané městem Hluk mají vždy přednost v rezervačním systému před rezervacemi soukromých subjektů.
Před odsouhlasením rezervace musí být do 5 pracovních dnů zaplacena cena za pronájem v plné výši na pokladně MěÚ. Platba je možná i na účet MěÚ, bližší informace podá paní Ludmila Rybnikářová. Potvrzení o schválení rezervace Vám na
e-mail dorazí až po úhradě.
 
Podmínky zrušení rezervace a vrácení poplatků za nájmy a kauce:
  • ve lhůtě kratší než jeden měsíc je nájem nevratný, kauce se vrací
  • ve lhůtě 1 - 3 měsíce je storno poplatek 50 % z nájmu, kauce se vrací
  • ve lhůtě delší než tři měsíce jsou nájem a kauce vratné v plné výši

Hluk Město Hluk

nahoru