Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

Hlucké vyšívání

Před několika měsíci proběhl v Blatničce seminář zaměřen na současnou péči o kroje. Jedním ze zmiňovaných problémů byl nedostatek vzorníků, které by byly k dispozici zájemcům o vyšívání. V dostatečné míře jimi nedisponuje ani Slovácké muzeum v Uherském Hradišti. Z toho důvodu dochází k situacím, že výšivky pro nově vznikající kroje jsou pouze kopírovány, mají stejnou podobu a kroj vypadá příliš uniformně.

Jedním ze způsobů, jak by šlo tento problém vyřešit, je napsat projekt, sestavit rozpočet, odeslat jej na příslušnou nadaci nebo instituci a čekat, zda bude schválen. V případě neúspěchu nezbývá než to zkusit zase za rok znovu. Je to poměrně složitá procedura. Naštěstí to v případě výšivek není jediná cesta.

Projekt Hlucká výšivka se od jiných projektů liší především tím, že je výrazně nekomerční, téměř s nulovou finanční náročností, a proto se při jeho realizaci nemusí sepisovat složité kalkulace a doufat, že jej někdo schválí.

Jeho cílem je založit na památkových domcích v Hluku digitální sbírku výšivek krojových součástí.

 

Průběh je poměrně jednoduchý:
  • při organizování různých folklorních akcí v prostorách domků, bude vypsána výzva návštěvníkům, aby přišli na domky s výšivkami, které mají doma
  • výšivky budou zdokumentovány digitálním fotoaparátem
  • ke snímkům bude pořízen jednoduchý zápis (rozměry, období vzniku, autor výšivky, současný majitel, technika provedení, názvy motivů a kompozic atd.)
  • ihned po provedení dokumentace bude výšivka vrácena zpět majiteli
  • fotografie i další sesbírané informace budou vpáleny na CD nebo DVD
  • CD (DVD) budou uloženy na domcích a budou k dispozici všem zájemcům formou zapůjčení

 

Přínos projektu:
  • podpora vyšívání a vzniku nových krojových součástí
  • aktivní zapojení občanů do zachovávání a dokumentace kulturního dědictví v Hluku (možnost aktivního zapojení veřejnosti do dění na domcích)
  • minimální finanční náklady – akce je založena na dobrovolném přístupu všech zúčastněných

 

Vladimír Šácha
 
Výšivka