Menu
Město Hluk

Starosta a místostarosta

Rozdělení kompetencí volených představitelů města na jednotlivé oblasti:
 
Starosta - David Hájek, telefon: 724 184 316
Stojí v čele úřadu, zastupuje město navenek a za výkon své funkce odpovídá zastupitelstvu města.
 
V samostatné působnosti zodpovídá za tyto oblasti:
investice
nemovitý majetek
územní plánování
školství
místní hospodářství

Místostarosta - Ing. Ondřej Kotačka, telefon: 725 121 014

Ze své činnosti je odpovědný zastupitelstvu města a plní úkoly stanovené radou města a zastupitelstvem města.
 
V samostatné působnosti zodpovídá za tyto oblasti:
životní prostředí (veřejná zeleň a lesy)
sociální oblast a bytový fond
odpadové hospodářství
pohřebnictví
kultura
sport
koupaliště
dotace
Hluk Město Hluk

nahoru