Menu
Město Hluk

Kniha "Hlucké fotoalbum"

.Kniha, kterou k vydání připravila Marie Plačková z fotografií, které do archivu kroniky po léta nosili laskaví spoluobčané. Protože fotografie zachycují často již neexistující místa a osoby, rozhodla se je hlucká kronikářka tematicky seskládat do publikace, která se tak může stát předmětem rodinných setkání a vzpomínání.
Publikace má 208 stran formátu 30 x 24 cm, obsahuje zhruba 1300 fotografií.
Hlucké fotoalbum  / autor: Marie Plačková
Fotografie z archívu města, pozůstalosti Jaroslava Sochůrka a soukromých archívů hluckých občanů.
Vydalo město Hluk v roce 2017. Vydání první, 208 stran.
ISBN 978-80-270-1604-4
Cena: 150 Kč

Formulář pro objednání

označuje povinné pole.

Hluk Město Hluk

nahoru