Menu
Město Hluk

2012

Seniorské besedování v roce 2012

Senioři měli myslivecký večer s mnoha písničkami

I když na tvrzi bývá každoročně Myslivecký ples, těžko na něm zazní tolik mysliveckých písniček, kolik si jich připravilo několik žen na listopadový seniorský večer. Nyní si je můžete poslechnout a zároveň se podívat na 9 videoukázek z tohoto večera.

 Všechny videoukázky můžete, prosím, vidět, když kliknete TADY. Zobrazí se vám stránka s jednotlivými vystoupeními seniorů ... Poslední videa přidám ještě v pondělí večer.

Pokud nestihnete všechny videoukázky, rád bych doporučil alespoň jednu, kterou najdeteTADY. Na jejím konci uslyšíte, kdo všechno na seniorském večeru vystupoval. A zároveň dodávám, že vystoupení doprovázel na harmoniku pan Šuránek.

RB 

A jedna fotka, paní Šuránková přeje panu Hájkovi k narozeninám

A jedna fotka, paní Šuránková přeje panu Hájkovi k narozeninám

 


 

Seniorský ples

Seniorský ples 24.1.2012


50-tý úterní večer dnes
byl slavnostní seniorský ples.

Zahájily nám ho ženy ze Lhoty mile -
mladé seniorské mažoretky „Kamélie“.
Jejich vystoupení bylo velmi působivé –
čtyři sestavy, vždy v jiných kostýmech předvedené.
V té poslední se všem nejvíce líbily,
když se slovácké tetičky ve ztepilé děvy proměnily.
Za krásný zážitek jim děkujeme
a mnoho dalších úspěchů jim ze srdce přejeme.

Pak nám k tanci kapela „Synchron“ hrála
a do mladých let nás vrátila.
Hráli a zpívali písně našeho mládí,
jenom jsme doufali, že nás naše nohy nezradí.
Děkují jim za to velice
všichni seniorští kluci a děvčice.

Při bohaté tombole pak bylo velké napětí,
kdo co vyhraje, kdo bude mít štěstí.
Sponzorům a dárcům moc děkujeme,
že podpořili náš ples, toho si vážíme.

Pak následovala při muzice zábava zase,
jak se sluší a patří na dobrém plese.
Kdo přišel, jistě nelituje
a na příští seniorský večer se natěšuje.


Stalo se v úterý 24.1.2012 na hlucké tvrzi. Anna Libosvárová
 

Reportáž a videa Radka Bartoníčka

 


 

Pochovávání basy

Fašanku, fašanku, už je ťa namále......

Tak zahájil Ota poslední fašankovou zábavu 
a zvedl šavli s dobrotama nad hlavu.

Plný sál žil v napjatém očekávání,
zpívalo se při Šurvajzově harmoniky hraní.

Pak přišli muzikanti k tanci hrát
o zábavu se nemusel nikdo bát.
Muzika "Kdo dojde..." pod vedením starosty
vesele hrála pro Hlučany i pro hosty.
Došel zazpívat také Joža Bachan - známá to věc,
oblíbený zpěvák hlucké dechovky "Šarovec".
Velice jim to ladilo,
že hráli a zpívali zadarmo jim nevadilo.
Odměnou jim byla dobrá nálada v sále.
Moc jim za to děkujeme a přejeme,
ať jim to tak dobře hraje a zpívá stále.

A přišel čas pochovat basu - chvíle smutná,
nebude hrát po čas půstů ( v muzice je nutná ) .
Pochovávači hýřili vtipem o dění kolem nás,
všichni v sále se těmito příhodami dobře bavili zas.
Smuteční průvod byl dlouhý a "smutný".
Plačky plakaly velice, i když věděly, že tento akt je nutný.

Basičko, ty naše milá,
užs nám s fašankem doslúžila.
Moseli sme ťa pochovat,
abys nám po půstu mohla zaséj basovat.

Stalo se v úterý 21. února 2012 na hlucké tvrzi. Anna Libosvárová

 


 

Vzpomínka na hudební skladatele

Vzpomínka na hudební skladatele a výstavka ručních prací


Úterní seniorský večer se i v "půsty" uskutečnil.
I když se netancovalo, každý přítomný se dobře bavil.


Vzpomínali jsme na známé hudební skladatele - 
Josefa Poncara, Jaromíra Vejvodu a Karla Vacka.


Jiřka s Maruškou nás s jejich životem seznámily,
že v měsíci březnu a v tomtéž roce se všichni tři narodili.
Připravily si o nich velice poutavé vyprávění
a různé příhody z jejich života jsme poslouchali jako pěny.


Hlucké tetičky zazpívaly některé jejich písničky:
Hrajte, já ráda tancuju, Já tě ráda mám, Karlíčku můj,
Já nemám nic, Večer májový, Přes dvě vesnice, Fůra slámy,
Čtyři páry bílejch koní, Kdyby ty muziky nebyly, Nevolej víc,
Ach bože lásko a nezapomenutelná Cikánka.
Melodie písní Škoda lásky a Zůstaň tu s námi muziko česká způsobily,
že všechny v sále ke společnému zpěvu "přemluvily".
Vždyť to jsou všechno písně našeho mládí!
Jsou veselé a přitom hladí.


Ke krásným písním krásné prostředí senioři připravili
a ukázky svých dovedností si v sále vystavili.
Byla to krása, až oči přecházely - 
řezbářské práce, výšivky, háčkování, šití, pletení, paličkování,
od všeho něco se tady věci nacházely.
Děkujeme všem, co nám poskytli své výrobky na dívání
a Marušce Hájkové také dík za pěkné aranžování.


Stalo se 20. března 2012 na hlucké tvrzi. Anna Libosvárová


Zase se úterní seniorský večer vydařil.
Ani se nechce věřit, že už je to pět let,
co se poprvé uskutečnil.

 

Fotky a videa ze setkání

 


 

Seniorský slavík

IV. ročník soutěže o seniorského slavíka


V dubnový úterní večer to na tvrzi žilo,
víc než deset seniorů tady soutěžilo.

Hlučané, hlučtí rodáci, přespolní i z penzionu děvčice.
Zpívali všichni krásně, líbilo se to všem velice.

Hodnotila porota - neměla to jednoduché
a přítomní v sále poslali své hlasy také.

Slavíka získala Věrka Jurásková
a dort, jako cenu diváka, také ona dostala.

Všem zúčastněným moc děkujeme
a aby jim to stále tam dobře zpívalo ze srdce přejeme.
O ozvučení se postaral Mirek Lekeš,
jemu patří velký dík též.

Pak nám vesele k tanci hrála
muzika "Kdo dojde..." už známá.
Vedl ji starosta, zpíval Joža Bachan a Jožka Nemrava,
dobře se při nich tancuje doleva i doprava.

Za nezištnou pomoc jim všem moc děkujeme.
Vždyť při jejich muzice vždycky všichni omládneme.

Stalo se v úterý 17. dubna 2012 na hlucké tvrzi. Anna Libosvárová

 

Fotky a video Š. Mitáčka: http://www.webstm.cz/?p=1808
 

 

Svátek matek

54.setkání seniorů

Je máj, lásky čas, senioři z Hluku se sešli zas.
Den matek přišli na tvrz oslavit
a přitom se dobře pobavit.

Děti z dramatického kroužku si připravily dárek milý
a pohádku "O Sněhurce a sedmi trpaslících"
pod vedením Hanky Jackivové nacvičily.
Byli moc šikovní, moc je chválíme
a do další práce jim mnoho úspěchů přejeme.

A pod heslem "senioři seniorům" krátce - 
zarecitovali a zazpívali o máji a lásce.
Ženy a muži také dříve narození
rádi připravili krátký program k pobavení.

Pak kapela "kdo dojde, ten hraje" nastoupila
a krásný večer všem také připravila.
A že se jejich muzika líbila všem,
byl parket stále obsazen.
Moc jim za to děkujeme 
a jejich nezištného dárku si vážíme.

Stalo se na tvrzi 15. května 2012. Anna Libosvárová

 


 

Červen - měsíc růží

Červen - měsíc růží a jiná překvapení .....


Senioři v úterý na tvrzi měsíc růží slavili
a slíbená překvapení si rádi užívali.

Nejdříve "sestry v akci" se svými tanečky nastoupily
a pak - co nosí pod hábitem v rytmu country ukázaly.

Krátká přestávka po tomto vystoupení nastala
a ani veselá píseň napětí z druhého překvapení nezahnala.

Pak za svižného rytmu do sálu šestice sokolů vpochodovala
a krátké "prostné" na pódiu zacvičila.
Čtyři muži sokoli a dvě ženy sokolky ve stejnokrojích připomněli,
že letos je 150. výročí spolku založení.
Sokolské písně s nadšením s nimi všichni v sále zpívali
a na své mládí s dojetím vzpomínali.

Do třetice příjemných překvapení byla oblíbená kapela,
že zase přišla zahrát a zazpívat a mzdu za to nechtěla.
Moc dobře se s nimi tancuje a zpívá.
Každý zapomene na bolesti, které občas mívá.

Stalo se na tvrzi v úterý 26. června 2012. Anna Libosvárová
 

Videa R. Bartoníčk

 


 

Po - hodové kvašáky

Senioři v úterý hodky slavili
a oharky kvašáky přitom hodnotili.
Všichni přítomní tvořili porotu,
čárkami značili tu dobrotu.
Komise potom čárky spočítala
a vítěze slavnostně vyhlásila.

Třetí místo získal "oharkový nováček".
Z pomyslné bronzové se těšil Olin Dědeček.
Na druhém stupínku Jožka Nemrava stál.
Prozradil nám, jak kvašáky nakládal.
Zlatý byl už nám známý Soška Fanyn,
také s jeho receptem nás seznámil.

Dobré byly ale všecky vzorky donesené.
Je vidět, že hlucké recepty jsou osvědčené.
Tetičky Bzenčanky prodaly oharky aj vodu všecku.
Dom vézly na tragači prázdnú bečku.

A potom, tak jak bylo na plagátě psané,
že o zábavu bude postarané.
Stálo tam: ... budem zpívat, jak ten ptáček,
zahraje nám Jenda Plaček...
 
Tak se také stalo a jsme rádi velice,
že jsme mohli tancovat při tak dobré muzice.

Stalo se 14. srpna 2012 na hlucké tvrzi.       

Anna Libosvárová

 


 

Svátek seniorů

Říjen - měsíc seniorů

Úterní seniorů svátek slavnostnější je.
Přijela návštěva ze Zlínského kraje.
Naše seniorské besedy jsou věhlasné.
Domácí i přespolní tvrdí, že jsou krásné.

Dnes si pro nás děti - pod vedením Katky a Edity - 
krásný program připravily,
tancem a zpěvem všechny přítomné potěšily.

Hlucké tetičky jako „údernice“ se předvedly v pásmu RETRO.
„Budovatelské“ písně zpíval celý sál - to nám to od těch časů uteklo!

Známá kapela vedená naším starostou nám zahrála,
svůj vzácný volný čas seniorům k svátku věnovala.
Takové muzikanty i zpěváka nám všichni závidí.
Za „vatikánskou měnu“ hrát a zpívat se jen tak nevidí.
Děkují jim za to velice 
všichni seniorští chlapci i děvčice.


Stalo se v úterý 2. října 2012 na hlucké tvrzi. Anna Libosvárová

Videoukázky z večera

 

 

Mlynářské a rybářské písně

58. seniorská beseda - zpívání mlynářských a rybářských písní

 V úterý si zase udělali svátek senioři,
na pořadu byli rybáři a mlynáři.
Tato stará nezbytná řemesla oslavili
a několik písní o nich si zazpívali.

Jiřka sestavila program pro Hlucké tetičky
a ty zazpívaly /stylově/ známé písničky.
Mira jim k tomu na harmoniku hrál
a rozezpívali všechny - celý sál.

 Erbenova „Balada o vodníkovi“ se také všem líbila -
hráli to tak věrně, že některá očka i slzela.
Pak nastoupila známá kapela se zpěvákem
/má dobrý nátisk/.

Jmenuje se „LAHODA“ a hraje nám grátis!
Pěkně to k tanci rozjeli - jsou dobří -
za což jim děkují vděční senioři.


Stalo se v úterý 13.11.2012 na hlucké tvrzi. Anna Libosvárová

 

Videa Radka Bartoníčka z 58. seniorské besedy

 


 

Mikulášský večer


Senioři mikulášskou nadílkou adventní čas přivítali
a také vánoční koledy si spolu zazpívali.


Pěkný večer zahájily děti ze školy,
žertovné klání andělů a čertíků předvedly.
Tento dramatický kroužek není věcí novou.
Je vedený paní učitelkou Hankou Jackivovou.

 
Pak přišel Mikuláš s andělem -
čertíci byli nezbytným doprovodem.
Všem hodným rozdávali dárečky milé,
byly to veselé společné chvíle.


Spolek seniorek Maruškou Křivákovou veden,
přednesl krásnou Erbenovu baladu "Štědrý den".
Hlucký mužský sbor byl večera zlatý hřeb -
v krásných krojových košilích zazpívali pásmo koled.

 
I když se netancovalo v tuto adventní dobu,
každý si rád zazpíval píseň lidovou i koledu.

 

Stalo se v úterý 4. prosince 2012 na hlucké tvrzi. Anna Libosvárová

Videa Radka Bartoníčka

 


 

Silvestr 2012

 

Seniorský Silvestr na tvrzi, kde opět vládla družná atmosféra, která vydržela dlouho po půlnoci.

TADY je začátek večera s "baletem Českém televize" s pohádkou O zakletých husách...
TADY končí první část večera, tedy programu, který si připravili sami senioři - právě vystupuje "dívčí soubor Kaťuša z Ukrajiny"
TADY je scénka, kterou by šlo nazvat: Ta zatracená skleróza
TADY ještě jedna scénka - tentokrát se silvestrovskými vtipy
TADY už si můžete poslechnout hlucké muzikanty, kteří na Silvestra vyhrávali a vytvořili parádní náladu - představení muziky a první písničky
TADY je další hraní, kdy kamera zachytila všechny páry, které se točily v kole

Radek Bartoníček

 


 

Silvestr

SILVESTR HLUCKÝCH SENIORŮ

 
Letošní Silvestr na tvrzi byl v pondělí
a jako vždy, byl srdečný a veselý.
Přišli domácí i přespolní, všichni záře.
Rádi jsme přivítali i nové tváře.
 
Na úvod si sami senioři veselé scénky připravili
a také taneční skupinky se přítomným představily.
Nejdříve se vykrmené husy hrály na labutě
a pak přišly „báryšně“ a roztočily to i na parketě.
 
K tanci i poslechu hrála „POHODA“ – známá kapela,
co ani odměnu za svůj výkon nechtěla.
Ke zpěvákovi se přidala i zpěvačka – to jim to ladilo!
Všichni byli spokojení a moc se to líbilo.
Děkujeme jim za tu ochotu
a přejeme, ať stále hrají na veselou notu.
 
Po půlnočním přípitku a starostově novoročním přání,
oddali jsme se zpěvu a tanci při dobré muzice,
co únavu zahání.
 
Stalo se na Silvestra 2012 na hlucké tvrzi.
Anna Libosvárová
 
Hluk Město Hluk

nahoru