Menu
Město Hluk

Mgr. Michaela Hrdinová skončila na pozici radní a členky kulturní komise

Mgr. Michaela Hrdinová skončila na pozici radní a členky kulturní komise

Autor: Ondřej Kotačka

Mgr. Michaela Hrdinová se na Radě města Hluk konané ve čtvrtek 28. 3. rozhodla k poslednímu březnu ukončit své působení na pozici radní města, stejně jako členky kulturní komise. Učinila tak po zvážení všech okolností a svých možností i s ohledem na osobní život. V polovině roku 2020 se stala ředitelkou DDM Hluk, kterému se věnuje s plným nasazením. Výkon této funkce je náročný a povinností s ním spojených je vskutku hodně.

I nadále hodlá, jako ředitelka DDM, úzce spolupracovat s městem Hluk a pomáhat s organizací kulturních akcí nejen pro klienty DDM, ale i pro ostatní občany našeho města. O jejím nástupci či nástupkyni se bude rozhodovat na Zastupitelstvu města Hluk 17. dubna 2024.

Chtěli bychom tímto paní ředitelce Míši Hrdinové za veškerou její činnost a práci v radě města od roku 2018, stejně jako práci v kulturní komisi, kterou svého času i vedla, mockrát poděkovat a popřát do další práce na DDM hodně dobrých myšlenek, pevné zdraví a potřebnou pohodu.

Hluk Město Hluk

nahoru