Menu
Město Hluk

Rekonstrukce dětského hřiště na Láně

Rekonstrukce dětského hřiště na Láně

Neutěšený stav dětských hřišť v Hluku je dlouhodobé téma pro rodiče i prarodiče.

Jelikož na průběžné rekonstrukce a modernizace rozpočet města každý rok myslí, rozhodli jsme se dát do lepšího stavu jedno hřiště po druhém. Letos máme k dispozici 500 tisíc Kč a začínáme s dokončením rekonstrukce dětského hřiště na Láně.

Ve spolupráci s jednou šikovnou aktivní maminkou Mončou Buchtíkovou, jejím manželem Tomášem a projekční kanceláří Projekty staveb Czech republic s. r. o. jsme se rozhodli pro řadu změn, které budou na hřišti provedeny. Jedná se doplnění hřiště takovými prvky, aby zde mohly plnohodnotně trávit čas děti všech věkových kategorií. Konkrétně zde bude umístěna nová trojhoupačka Riky, která nahradí stávající kus, který nenabízel houpací sedačku pro menší děti. Rovněž bude instalována různorodě členěná prolézačka s označením Yeti a na jako prvním hřišti v Hluku budou do země zabudovány dva kusy zemních trampolín, které jsou stále oblíbenější a vyhledávanější dětskou kratochvílí. Všechny kusy atrakcí, které budou demontovány, projdou údržbou a budeme se pro ně snažit najít další vhodné využití. Jednou z možností je koupaliště, kde je pro ně dostatek místa a návštěvníci je zde jistě uvítají.

Novinkou bude rovněž skutečnost, že dětská hřiště budeme oplocovat a na noc zamykat. Je to zcela běžná praxe v řadě okolních i vzdálenějších měst, kdy nedochází k neustálému poškozování, ničení či znehodnocování městského majetku. Součástí rekonstrukce hřiště na Láně budou i nové povrchy pro snadnější údržbu, stromy, doplnění laviček a košů. Část prací bude provádět firma Mirakulum, která vyrábí i samotné dřevěné prvky, větší množství prací bude mít v režii Marián Beníček s pracovníky místního hospodářství. Práce započnou zhruba ve třetím zářijovém týdnu, hotovo by mělo být do měsíce. Na jaře přijde řada na dětské hřiště v ulici Závodní, jehož podobu budeme řešit během podzimních a zimních měsíců. V roce 2025 nás bude čekat hřiště na Ohřeble a samozřejmě to na náměstí, jehož rekonstrukce ovšem souvisí s celkovou podobou prostranství před tvrzí. Zde jsme v rámci rekonstrukce tvrze zadali studii pro návrh možného uspořádání a využití středu našeho města.

 

Ing. Ondřej Kotačka

místostarosta Hluku

Hluk Město Hluk

nahoru