Menu
Město Hluk

Rekonstrukce silnice II/495 Hluk - Uherský Ostroh

Rekonstrukce silnice II/495 Hluk - Uherský Ostroh

Autor: Ondřej Kotačka

Ve dnech od 27. 5. do 16. 6. 2024 bude probíhat rekonstrukce silnice na výjezdu z Hluku směr Uherský Ostroh. Rozsah prací na komunikaci bude v délce 492 metrů a jejich součástí bude frézování, sanace, oprava obrub, vyrovnávka, postřik a obnova povrchu. Uvedené práce budou probíhat při střídavém provozu jedním pruhem za řízení dopravy pomocí světelného signalizačního zařízení.

Chodci stavbou dotčeni nebudou, stejně jako autobusové zastávky Hluk hostinec. Bude však potřeba počítat s možným zdržením autobusů. Řešený úsek bude po celou dobu průjezdný, uzavřeno bude několik vedlejších místních komunikací, které se na cestu napojují (Lánská, Mladá, Pod Sádkama, Příčná). Objízdná trasa zde nebude vyznačena, protože tyto komunikace ústí do obytné zástavby a předpokládá se zde pohyb převážně místních řidičů znalých okolí.

Děkujeme za pochopení i zvýšenou bezpečnost.

Krásný den všem.

Hluk Město Hluk

nahoru