Menu
Město Hluk

2011

Seniorské besedování v roce 2011

Krojový ples

Seniorský krojový ples

Hýlom, hýlom počúvajte
horní, dolní, domácí aj přespolní! 
V úterý na krojový ples dojděte
a před slavnosťama kroje provětrajte.


Této výzvy se chopilo mnoho seniorů
a oblékli se do krásných krojů.
Ten však nebyl podmínkou na plese,
hlavně ať si každý dobrou náladu přinese.
Přispěla k tomu i dobrovolná dechová kapela,
která nám k tanci i zpěvu přispěla.
Děkujeme jim za to velice –
to vzkazují všichni seniorští šohajé i děvčice.


Nejdříve ale nám ples mladí zahájili
a také v kroji svižně sedlcké zatančili.
Míša Hrdinová to s nimi nacvičila
a hudební doprovod paní Katka se svou družinou zajistila.


Pak nám zazpíval z Dolněmčí krojový mužský sbor „mladý“,
také dolněmčanské děvčice dokázaly, jak jim to ladí.
A hlučtí mužáci s úsměvem na líci
zazpívali, jak mladí slavíci.


Měli jsme také bohatou tombolu,
o kterou jsme se zasloužili všichni pospolu.
Moc všem děkujeme za dárky.
Věříme, že spokojenost byla na vaší straně taky.


Krojovaných Hlučanů bylo na plese hojně –
také přespolních v kroji bylo hodně.
Tancovalo a zpívalo se dlouho do noci.
Všichni byli spokojeni, že zapomněli na své nemoci.


Stalo se 25. ledna 2011. Anna Libosvárová
 

Fotografie a videa od Štěpána Mitáčka zde : http://www.webstm.cz/?p=780
 

 

Fašank 2011

Všichni senioři jsou srdečně zváni na fašankové veselí spojené s pochováváním basy, které se uskuteční v úterý 8. 3. od 18.00 hodin na hlucké tvrzi.

Pochovávání basy

Basičko, ty naša milovaná,
už si na pár týdňú pochovaná.
Moseli sme ťa pochovat,
abys nám po půstu zaséj mohla basovat.

Zase se vydařil fašankový bál,
přišel každý, kdo o to stál.
Velký sál na tvrzi "ve švech praskal",
ale každý, kdo přišel, místo dostal.
Byli tady z různých končin kraje,
to proto, že tu dobrá muzika hraje.
Za "Vatikánskou měnu" se nám sama nabídla,
jak ve Slováckých novinách Milka napsala.
Za to jim mnohokrát děkujeme
a veliký dík za to vzkazujeme.

Pak přišla chvíle k basy pochování
a po čas půstů s ní rozloučení.
Pochovávači vtipně na vědomí dali,
jaké skutečnosti se v Hluku staly.
Vzali si domácí i přespolní na paškál
a vtipem rozesmáli celý sál.

Plačky ale plakaly velice,
že basa bude chybět muzice.


Stalo se 8. března 2011 na hlucké tvrzi. Anna Libosvárová

 


 

Večer pro Slávka Smíšovského

Kdo by neznal známého hudebního skladatele, jehož písně oslavují náš krásný slovácký kraj. Jsme rádi, že nás poctil svou návštěvou a sdílel s námi chvíle tohoto večera i se svou milou manželkou Věrou. 
Nedávno oslavil své osmdesátiny a tento měsíc i svátek, k čemuž mu všichni přítomní ze srdce gratulovali. 
Tento úterní seniorský večer byl věnovaný jeho tvorbě.
Známé písničky zazpívali hlučtí senioři ( možná to nebylo bez chyby, ale bylo to od srdce ) za doprovodu harmonikáře Miry Šuránka. 
Doprovodné slovo měla Jiřinka Šuránková a Maruška Křiváková. Jiřka s vtipem seznamovala přítomné o vzniku jednotlivých písní ( jednu jí i věnoval ) a přidala i okamžiky ze života skladatele – např. o tom, jak se seznámil se svou manželkou. Maruška Křiváková tyto příhody prokládala procítěným přednesem veršů Miroslava Kapinuse. 
Jeho písně zpívali nejen seniorští „ zpěváci“, ale i všichni v sále. 
Hraj kapelo, hraj.., Optám sa slunéčka bílého.., Od Moravy.., Hledám fialenku.., Falešná frajárka.., Hodonínská bažantnica.., Holúbku, holúbku.. a další se nesly sálem a bylo vidět, že všechny jsou oblíbené a známé. 
Nelze vyzdvihnout jednu nebo druhou písničku nad jiné. Přesto jsou naší srdeční záležitostí - např. Hlucká, Zahrada Moravy nebo Za tichú Moravú. 
Děkujeme za dobré ozvučení Mirku Lekešovi. 
Jsme rádi, že mezi nás přišel starosta Šimčík s manželkou, kteří se osobně znají s panem Smišovským. Starosta také zavzpomínal na své začátky v kapele „Šarovec“, která jako první hrávala tyto písničky. A protože v těchto dnech také slavil narozeniny, všichni mu pogratulovali.

Můžeme si říct, že se nám zase jeden úterní seniorský večer podařil a věříme, že všichni byli spokojeni. 
Moc děkujeme manželům Smišovským za přítomnost na tomto večeru, který byl o to slavnostnější.

Stalo se 12. dubna 2011 na hlucké tvrzi.

 

 


 

Den matek

Májová seniorská beseda – DEN MATEK

V tento májový čas sešli jsme se na tvrzi zas.
Přišli jsme se pobavit a svátek matek oslavit.
I naše děti přišly zatancovat a zazpívat,
maminkám a babičkám radost udělat.

Pak se do toho „obuli“ sami senioři - 
dvě scénky ze života si připravili.
První byla o tom, jak to u lékaře chodí -
staří musí platit a „vzácní“ jsou ti mladí.
Ve druhé scénce předvedli, jaké mají důchodkyně starosti,
aby stihly oběhnout všechny obchoďáky a ušetřily dosti.
Při harmonice pak zpívali pěkné písničky
a v sále rozdávali růžičky.

Po programu, který Maňa Křívákova připravila,
zahrála k tanci, zpěvu i poslechu hlucká country kapela.
A že se jejich muzika líbila všem,
byl parket v sále stále obsazen.

Za nezištnou ochotu jim moc děkujeme,
vždyť při jejich muzice vždycky všichni omládneme.

Stalo se v úterý 10.5.2011 na hlucké tvrzi. Anna Libosvárová

 

Videa a fotky Štěpána Mitáčka

 


 

Košt kvašáků

Košt kvašáků aneb hlucké hodky


Končí oharková sezóna,
všecky jsou už ve sklenkách doma.
Senioři tradičně pořádají ochutnávku - 
každý do nich dává jinou dávku.

Těsné bylo bodové hodnocení.
Je vidět, že nad hlucké kvašáky není.
Nejlepší byly od paní Nezdařilové.
Má vlastní tajné recepty oharkové.
Anežka Sovišová byla na druhém místě,
že byla ráda, všichni víme jistě.
Třetí místo Jožka Nemrava obsadil,
ani Jarce svůj recept neprozradil.

Že byly všecky oharky dobré velice
říkaly i ze Bzenca děvčice.
Obsah z bečky do mrtě prodaly
a nakonec ještě vousaté zvířátko vytáhly.
Prodala se i oharková voda.
Vylét ji by byla velká škoda.

Jak se zpívalo v po-hodové písni,
když je „přepitý“ žaludek v tísni.
„....Ten, kdo jí kvašáky a pije slaný lák,
má dobrú náladu a správný krevní tlak.
Nasaďme si proto oharků měřicu,
nech máme čím léčit po hodoch opícu...."

Po oharkovém opojení
dali se všichni do tančení.
Senioři z „Klapeta“ hráli a zpívali
a všichni v sále se vesele bavili.
Melodie se nesly ze tvrze do noci.
Rozcházeli jsme se neradi, ale bylo už k půlnoci.

Stalo se v úterý 9. srpna 2011 na hlucké tvrzi. Anna Libosvárová

Košt kvašákůKošt kvašákůKošt kvašákůKošt kvašákůKošt kvašáků

 


 

Den seniorů

Hlučtí senioři si svůj svátek oslavili
v úterý 4. října 2011 na hlucké tvrzi.

Krásný program hosté z Uh. Ostrohu připravili
a v dobových kostýmech se nám představili.
Zpívali písně z operetky "Perly panny Serafínky" - 
obdivovali jsme výkon nastávající maminky.

Tóny slovem paní Věra Hendrychová proložila
a s životem rodáka z Uh. Ostrohu - 
známého spisovatele Zdeňka Galušky
nás poutavě seznámila.

Náročné zpěvy i milá slova nás "dostala"
a krásná vzpomínka na ně nám zůstala.
Za ty krásné zážitky moc děkujeme
a mnoho úspěchů v další činnosti jim přejeme.

Pokračovala volná zábava a tanec,
až k půlnoci byl ohlášený konec.

Stalo se v úterý 4. října 2011 na hlucké tvrzi.

 

Videa Štěpána Mitáčka

 


 

Myslivecké halali


V úterý oslavili na tvrzi senioři z Hluku
svátek svatého Huberta.

Hlucké tetičky si program připravily
a některé se i do mysliveckého nastrojily.
S písní "Šly panenky silnicí ..." vyšly
a s nimi i švarné děvčice přišly.
Zazpívali myslivci i panenky nejednu písničku - 
Na tý louce zelený, Do lesíčka na čekanou, Hájku, háječku....
Já su malý mysliveček, Mám ráda hajného, Za vsí je háječek 
a moc pěkný byl "nešťastný zajíček".
Všichni senioři se ke zpěvu připojili
a Pytláka, Zelené háje i Hů a hů
si spolu rádi zazpívali.

Mezi písněmi nám dvě Marušky předvedly scénku:
"Manželé Paďourovi na nepodařeném trampu".

Recitací i slovem Jiřinka večerem provázela
a písně Mirova harmonika doprovázela.

Zazpívaly nám i děvčata z Dol.Němčí,
ale tímto večer nekončí.
Pokračovala pak volná zábava,
kdo chtěl, tancoval doleva i doprava.


Stalo se v úterý 8. listopadu 2011 na hlucké tvrzi. Anna Libosvárová

 

videa z Mysliveckého halali

 


 

Mikulášská nadílka

Seniorská mikulášská nadílka

Zvonečky sa rozléhajú
tichú bílú krajinú.
Vánoční čas přivítaly ..........

Senioři přivítali vánoční čas v úterý na tvrzi
a kdo přišel, toho to určitě nemrzí.

Večer zahájila cimbálová muzika "Šefranica",
hrají tam samí hlučané a velí jim šikovná děvčica.
Lucka Rybnikářová na cimbál hrála 
a také nám krásně zazpívala.
Kluci skladbu pro klarinety zahráli
a dívky hrou na housle nás dostaly.
V krojích byli všichni nastrojení velice - 
prostě slováčtí kluci a děvčice.
Děkujeme jim, že za nama nezištně přišli
a se svým vedoucím panem Říhou
tak pěkný program připravili.

A pak přišel Mikuláš ................

Jeho družinou byli dva andělé
a také dva z cházky pekelné.
Rozdali mnoho dárečků všem přítomným.
Těm hodným, ale i zlobivým.

Potom Hlucké tetičky a mužský sbor pěkné koledy zazpívali
a že budou brzy vánoce nám připomněli.
Protože nastal adventní čas - 
netancovalo se, ale zpívaly se koledy zas.

Mira Šurvajz na harmoniku hrál
a Jožka Nemrava mu také pomáhal.

Každý v sále byl spokojený,
že tento večer byl zas vydařený.

Stalo se na tvrzi dne 6.12.2011 Anna Libosvárová

Stránky Radka Bartoníčka

 


 

Silvestr 2011

Seniorský Silvestr na tvrzi


Tentokrát nebyl seniorský večer v úterý,
protože Silvestr nám určil sobotu k veselí.
Sešlo se nás tam o něco méně -
to proto, že senioři sedají s vnoučaty k bedně.
Umožňují tak mladým Silvestra oslavit,
vždyť už v pondělí se musí do zaměstnání připravit.

Kdo přišel na tvrz, určitě nelitoval
a vesele s kamarády Nový rok přivítal.
Večer senioři veselými scénkami zahájili –
všichni přítomní se dobře bavili.

První scénka byla o muzikantech, co se v hospodě
na ,,Úvraťách” zastavili,
dali si pivo a borovú a trochu poklábosili.
Ve druhé se rodiče strachovali o syna odvážného,
který se rozhodl být hokejovým rozhodčím –
povolání to nebezpečného.
Třetí scénka byla ,,stínová operace”,
při které byla největší legrace.

Ve zpívané ,,Koledě pro důchodce” byly dobré rady,
jaké bylinky si uvařit k utužení zdraví.
Také sedět u televize dobré není.
Lepší je jít na procházku a ne do lékárny.

Pak nám k poslechu i tanci hrála hudba skvělá –
starala se o zábavu celého večera.
Moc jim děkujeme za jejich ochotu
poveselit seniory a nechtít výplatu.

Podařil se pěkný večer k uvítání nového roku.
Ještě cestou z tvrze jsme si zpívali do kroku.

Stalo se na Silvestra 2011 na hlucké tvrzi. Anna Libosvárová

 

Fotografie Štěpána Mitáčka

Zveme vás na Seniorský ples v úterý 24. ledna 2012 v 17 h na tvrzi.K tanci hraje známá hlucká hudba.

Hluk Město Hluk

nahoru