Menu
Město Hluk

2015

Seniorské besedování v roce 2015

Seniorský mikulášský večer

Také v tento adventní čas
sešli se v úterý senioři zas.
Zcela obsazený byl velký sál na tvrzi.
Kdo přišel, určitě ho to nemrzí.

 

Na výstavu betlémů bylo krásné dívání
a dobře se poslouchalo i koled zpívání.
Mikuláš přišel i s krásným andělem
a čertovská cháska rozdávala jablka s bramborem.

 

Tetičky z Kunovic přišly do sálu s koledú
a všeckým přinesly okoštovat kunovských vdolečkú.
Dolněmčanské tetičky, také nastrójené,
zazpívaly starodávné adventní zpívání rodinné.
Hlucký mužský sbor zpíval v sámkových košilích
známe koledy a měli také několik nových.

 

Jménem výboru hluckých seniorů
popřála Emilka všem krásné Vánoce a hodně zdraví
a ať to tady všechny stále baví.

 

Koledy a různé písně zněly z tvrze do okolí.
Všichni přítomní byli spokojeni, že si dobře zazpívali.

 

Stalo se v úterý 1. prosince 2015 na hlucké tvrzi. Anna Libosvárová

 

Srdečně vás všechny zveme k prožití společného Silvestra.
K tanci i poslechu bude hrát známý „šoumen“ Jenda Plaček.
 

 

Ples s tombolou

20. 1. 2015, tvrz
 

 

Fašank

17. 2. 2015
 

Seniorský fašank

 

Podšable, podšable, aj pod obušky,
my všecko bereme, aj plané hrušky ...

 

Senioři letos basu nepochovávali,
zato se dvakrát "podšable" tancovaly.

 

Večer krojovaní šohaji zahájili
a krásný fašankový tanec nám převedli.
Byli velice šikovní, moc jim děkujeme.
Že dodržují slovácké zvyky, za to je chválíme.

 

Také všechny Laďa Mareček pobavil
žertovným vyprávěním, které si připravil.

 

Pak Ota zase oznámil všem v sále,
že fašanku už je namále.
Tanec "podšable" došly zatančit slovácké děvčice,
a že to byly seniorky, unavilo je to velice.
Když ale harmonika spustila "divočinu",
všechny ožily a měly se k činu.

 

Pak přišli muzikanti hrát,
o zábavu se nikdo nemusel bát.
A jak už to na fašank bývá,
celý večer se tancuje a zpívá.
To jsme společně splnili do puntíku.
Zvláště, když jsme k tomu měli tak dobrou muziku.

 

Stalo se v úterý 17. února 2015 na hlucké tvrzi. Anna Libosvárová

 

Srdečně vás zveme na příští seniorskou besedu.
Bude v úterý 17. března 2015 na hlucké tvrzi.
Připomeneme si 195. výročí narození Boženy Němcové
s uvedením hry BABIČKA podle jejího slavného románu.
 

 

Divadelní představení Babička

17.3.2015, tvrz

Fotky Lukáše Baroně

 

Seniorský večer - divadlo „BABIČKA“

 

V úterý se senioři sešli na tvrzi zase.
Těšili se na ten večer i v tomto postním čase.
Nehrála muzika ani nebylo tančení,
přece byli všichni přítomní spokojení.

 

Hrála se zkrácená verze hry Babička.
Divákům při ní ukápla nejedna slzička.
Sami senioři si tuto hru nacvičili,
a že se jim to podařilo, se všichni přesvědčili.

 

Děkujeme Marušce Křivákové - má zásluhu největší
i všem „hercům“ seniorům i těm nejmladším.
Také Jožkovi Nemravovi - známý nejen kulis výrobou
a Mirovi Šurvajzovi za hudbu doprovodnou.

 

Laďa Mareček a Mira Šurvajz se pak harmonik ujali
a všichni při nich rádi a vesele zpívali.
 
Zase to byl pěkný večer vydařený
na hlucké tvrzi v úterý pořádaný.

 

Stalo se 17. března 2015. Anna Libosvárová

 

Srdečně vás zveme na příští seniorskou besedu.
Bude v úterý 14. dubna 2014 v 19 hod. na hlucké tvzi.
 

 

Vítání jara

14.4.2015, 19:00, tvrz
 

Seniorské vítání jara

 

V úterý senioři zase na tvrz pospíchali,
aby dlouho očekávané jaro přivítali.

 

Muzikanti z POHODY tento večer zahájili
a hned všechny přítomné roztančili.

 

Pak bylo oznámeno Otou všem v sále,
že už má ta zatracená zima namále.
Sluníčko už nám ráno svítá
a proto parta seniorů s radostí jaro vítá.
Vzali to pěkně z módy pohledu.
Ukázka jarní kolekce nám všem zvedla náladu.
Každý předvádějící pak dostal "odměnu"
za tu krátkou přeměnu na ženu.

 

Pak se zase u dobré muziky tancovalo
a nikomu se domů ani nechtělo.

 

Stalo se v úterý 14. dubna 2015 na hlucké tvrzi.

 


 

Máj - lásky čas a Den matek

12. 5. 2015, tvrz Hluk
 
Seniorská oslava Svátku matek
 
Nastal opět měsíc máj
a do krásy nám rozkvetl kraj.
Je tu zase úterý a seniorský kalendář nám praví,
že se v Hluku na tvrzi Svátek matek slaví.
Pozvali jsme všechny matky, babičky a tetičky,
aby si s námi zazpívaly krásné písničky.
 
Laďa Mareček začal písní, jak velká láska nekončí,
a pak měly vystoupení děti z Dolněmčí.
Maruška Křiváková přednesla báseň „Ženám Českým“,
senioři pak zazpívali několik písní seniorům všeckým.
Maruška Dostálova, Hájci Jan a Tonda, Jožka Nemrava,
Franta Botek, manželé Životští i Mošťkovi
popřáli ženám krásnými písněmi.
Pak naši harmonikáři ke zpěvu i tanci hráli
a ještě našim stálým hostům ke zlaté svatbě přáli.
 
Stalo se v úterý 12. května 2015 na hlucké tvrzi.   Anna Libosvárová
 

 

Měsíc růží

16. 6. 2015, tvrz Hluk
 
Měsíc růží v úterý na tvrzi nejen senioři slavili,
ale také nejmladší hluckou cimbálovou muziku přivítali.
Pod vedením Katky Říhové velkého úspěchu dosáhli,
když v „Krajské soutěži dětských cimbálových muzik“v Mikulově
s přehledem první místo získali.
Katce moc děkujeme za velkou trpělivost a ochotu
a omladině gratulujeme k tak velkému úspěchu.
Zahráli také dětem ze Žarúžku k jejich hrám
a také Karolínce Fojtíkové k písničkám.
Moc se nám to všechno líbilo a tleskáme,
že tak šikovné děti v Hluku máme.
 
Hlucké seniory přišly pozdravit také děvčice z Kunovic - seniorky.
Krásně nám zazpívaly - měly růžemi zdobené pěkné klobouky.
A když POHODA začala vesele hrát,
také šly na parket všechny tancovat.
 
Stalo se v úterý 16. června 2015 na hlucké tvrzi. Anna Libosvárová
 

 

Říjen

 
ŘÍJEN - měsíc seniorů
 
Po krásném létě a prázdninách seniorských
sešli jsme se na tvrzi na besedách kamarádských.
Že se na tento večer zas všichni těšili
svědčí o tom velká účast a také hodně slavili.
 
Tento večer zahájil Ota, jak je již tradicí,
a popřál všem oslavencům, co měli svátek v minulém měsíci.
 
Slavily se také tři svatby "diamantové"
a přálo se také ke svatbě "zlaté".
Na dálku se popřálo i k 101 narozeninám tetičce Konečné
a jeden přítomný "šohaj" oslavil osmdesátépáté.
 
Kytku doslala Jiřka Šuránková jako poděkování
za práci ve výboru.
 
Oznámila totiž, že končí s moderováním našich besed
ze zdravotních důvodů.
 
Moc jí za všechno děkujeme
a že nám někdy ještě pomůže, doufáme.
 
O zábavu všech přítomných se pak postaraly
seniorky – tanečnice.
 
Nacvičily si krásné tanečky:
„Včelky Máje a jejich slunečnice“.
K tanci a poslechu pak hrála "POHODA"
a celý večer tady vládla dobrá nálada.
Rozcházeli jsme se všichni spokojeni
a na příští seniorské setkání natěšeni.
  
Stalo se v úterý 6. října 2015 na hlucké tvrzi.   Anna Libosvárová
  
Srdečně všechny zveme na příští seniorskou besedu
bude v úterý 3. listopadu 2015 v 18.hod na hlucké tvrzi.
 

 

Seniorská beseda s tombolou

 
Seniorská beseda s „tombolou“
 
Nastal nám čas dlouhých, nudných večerů,
ale to se netýká hluckých seniorů.
Na tvrz se vždycky v úterý – za měsíc
sejdou poveselit a pobavit.
 
Po tradičním Otovém úvodu
přednesla Emilka, co nás čeká
po odchodu do důchodu.
 
Tento večer se prodávaly losy na „tombolu“ –
výhry pobavily nejen výherce, ale i všechny u stolu.
 
Pak nám kapela POHODA hrála k tanci i poslechu
a tancovali jsme, dokud nám stačilo dechu.
 
Stalo se v úterý 3. listopadu 2015 na hlucké tvrzi.   Anna Libosvárová
 
Srdečně všechny zveme na příští seniorskou besedu.
Bude v úterý 1. prosince 2015 na hlucké tvrzi.
Uspořádáme výstavu betlémů se zpíváním koled.
Kdo by chtěl zapůjčit betlém na výstavu,
přineste, prosíme, do 29.11. k Hájkom u hřbitova.
 

 

Silvestr hudby, tance a pohody

Fotky a videa Radka Bartoníčka

Seniorský Silvestr 2015
Ve čtvrtek se z tvrze veselé zpěvy ozývaly.
To hlučtí /i přespolní/ senioři Silvestra slavili.
I když sál nebyl zcela naplněný,
kdo tu byl, byl velice spokojený.
 
Páni senioři nám předvedli břišní tance.
V tanečních kostýmech byli samá elegance.
Moc jsme se všichni bavili,
jak se nám naši muži představili.
Děkujeme jim a tleskáme zvesela
za krásné zahájení silvestrovského večera.
 
Známý „šoumen“ Jenda Plaček pak hrál k tanci i poslechu.
Senioři tancovali, co jim stačilo dechu.
 
Dlouho po půlnočním přípitku se tančilo a zpívalo
ani se nám domů nechtělo.
 
Stalo se na Silvestra 2015 na hlucké tvrzi.  Anna Libosvárová
 
Srdečně vás zveme na „Seniorský ples s tombolou“.
Bude v úterý 2. února 2016 na hlucké tvrzi.
 
Za příspěvky do tomboly předem děkujeme.
Hluk Město Hluk

nahoru