Menu
Město Hluk

2018

Seniorský silvestr

Seniorský Silvestr na tvrzi

 

Pro změnu byl seniorský večer v pondělí.

Slavil se konec roku a všichni si to užili.

 

Na Silvestra se přišli spolu zabavit,

společně si zazpívat i zatančit.

 

O půlnoci naše krásná hymna sálem zněla

a krásnou zdravicí nám Maruška štěstí a zdraví přála.

 

"Proháněla" nás Jožky Hluckého muzika -

tancovala se moderna i klasika.

 

Podařil se pěkný večer k uvítání nového roku.

Ještě cestou z tvrze jsme si zpívali do kroku.

 

Stalo se na Silvestra 2018 na hlucké tvrzi. Anna Libosvárová

 

Srdečně vás zveme na seniorský ples s tombolou.

Bude v úterý 5. února 2019 v 18 hod. na hlucké tvrzi.

/Za dárky do tomboly předem děkujeme/

 


 

Seniorské předvánoční koledování

 

Vánoční ticho padá,

do srdcí lásku vkládá ...

 

V úterý se senioři sešli v hojném počtu zase,

aby si zazpívali v tomto předvánočním čase.

 

Večer zahájili veselí čertíci malí

a rozjeli to pekelnými reji.

 

Pak přišly TETIČKY z Kunovic s koledováním,

rozsvícenými lucerničkami a krásným zpíváním.

 

Hlučtí mužáci zazpívali i koledy nové,

prokládané verši vánočními Marušky Křivákové.

 

Také bratranci Jiří a Laďa své harmoniky naladili

a všichni spolu pěkné písničky zpívali.

V celém sále vládla dobrá pohoda.

Když se nezpívalo, probíhala přátelská beseda.

 

Stalo se v úterý 5. prosince 2018 na hlucké tvrzi. Anna Libosvárová

 

Těšíme se na společný silvestrovský večer

od 19 hod na hlucké tvrzi.

Srdečně zveme každého bez rozdílu věku,

kdo chce strávit pěkný poslední den v roku

a společně přivítat nový rok 2019.

 

Jídlo a pití si vezměte, jenom kávu tady koupíte.

 

 

 


 

Senioři tančí

Úterního seniorského večera se Lojza ujal zahájení
a popřál všem přítomným dobré pobavení.

Nejdříve ale vzpomněl ve vší vážnosti taky
100. výročí vzniku naší republiky
                       a konce 1. světové války.

Senioři tento večer pojali s Haškovským humorem
a ve stylu RETRO také důchodcovským tanečkem.

Na vozíku, za zvuku písně „Za císaře pána...
sálem projel Švejk s fajkou a berlama.

Pak se „přibelhala“ parta seniorek s pomocnými vozíky
a předvedla procvičování údů - pro ně úkol veliký.
Při rokenrolovém rytmu ale všechny ožily,
že je v nich ještě jiskra tancem dokázaly.

Pak si večer vzali muzikanti POHODY do parády
a všichni si s něma zpívali a tancovali rádi.

Stalo se v úterý 13. listopadu 2018 na hlucké tvrzi.

Anna Libosvárová

Srdečně vás všechny zveme na příští seniorskou besedu.
Bude v úterý 11. prosince 2018 v 18 hod. na hlucké tvrzi.

Přijďte si společně s mužským sborem
zazpívat koledy u stromečku.


Seniorské vinobraní

Kdo nebyl v úterý na seniorském vinobraní,
přišel o krásný večer o hoře zarážání.

Maruška Křiváková a hlucký Mužský sbor večer zahájil.
Jedním slovem NÁDHERA – tak se každý k tomu vyjádřil.

Nejdřív policajt zarážání hory vybubnoval
a purkmistr z moci úřední hotaře k hlédání jmenoval.
V kleče moseli přísahat, že budú dobře a spravedlivě hlédat
a žádnému zlodějovi nedovolí sa do vinohradu vkrádat.
Pak Maruška verši prokládala mužácké písně o víně.
Celý sál s něma zpíval – a nebylo to povinně.
Visící hrozny poctivě hlédali hotařé -
každý mosél „zaplatit“, kdo byl usvědčen z krádeže.

K tanci i ke zpěvu naše kapela POHODA hrála,
dobrou náladu a úsměv na tváři všem rozdávala.

Stalo se v úterý 9. října 2018 na hlucké tvrzi

Anna Libosvárová

Srdečně vás všechny zveme na příští seniorskou besedu.
Bude v úterý 13. listopadu v 18 hod. na hlucké tvrzi.

 


PO – hodový košt kvašáků

 

Skončila oharková sezóna –

všecky jsou už ve sklenkách doma.

 

Senioři v úterý hodky slavili

a přitom oharky kvašáky hodnotili.

Všichni přítomní tvořili porotu

a čárkami značili tu dobrotu.

 

Nejvíc jich měl pan Hráček.

Je vidět, že v tom není žádný nováček.

Druhé a třetí místo bylo rodinné.

Manželé Libosvárovi mají recepty osvědčené.

 

Že byly všecky oharky dobré velice,

říkaly i ze Bzenca děvčice.

Prodaly jich plnú bečku,

ba aj vodu z nich všecku.

 

Pak se o zábavu postarali muzikanti a zpěváci z POHODY

a senioři byli rádi, že si tancováním prodloužili hody.

 

Stalo se 14. srpna 2018 na hlucké tvrzi.

Anna Libosvárová

 


 

"Škola seniorské zábavy"

Seniorské ukončení školního roku

 

Úterní seniorská beseda na tvrzi zase byla

a na vysvědčení hodnocení besed samé jedničky měla.

 

Už po stočtrnácté jsme se tady sešli spolu,

abysme si zahráli na seniorské zábavy školu.

Předměty byly různé, hosté početní a milí,

a tak všechny večery zábavné a veselé byly.

 

Hosté dnešního školního dne byly "Kamélie" -

mažoretky z Ostrožské Lhoty svým vystoupením překvapily mile.

Začaly v námořnickém, pak připoměly spartakiádu.

Z westernových tanců přešly k děvčatům z Moravy

a naposledy KANKÁN - rozpustilý tanec co každého baví.

Měly to dobře vymakané - přestávky byly vtipy prokládané.

Jedna z Kamélií je vyprávěla (některé byly i lechtivé).

 

Lojza jim potom za všechno poděkoval

a hodně úspěchů do další činnosti srdečně popřál.

 

Pak se POHODA se svými zpěváky zábavy ujala

a všechna seniorská chasa tancovala a s nimi zpívala.

 

Seniorům se zase jeden úterní večer podařil

a na vysvědčení si také jedničku zasloužil.

 

Stalo se v úterý 19. června 2018 na hlucké tvrzi.

Anna Libosvárová

 

Srdečně vás zveme na pohodový košt kvašáků.

Bude v úterý po hodech 14. srpna 2018 v 19 hod. na hlucké tvrzi.

Přineste i vaše "domácí" k ochutnání.

 

Všem přejeme krásné léto.

 


Senioři slavili Svátek matek
 
V tento májový čas sešli jsme se na tvrzi zas.
Přišli jsme se pobavit a Svátek matek oslavit.
 
Krásnou kytici v podobě zpěvů a tanců
nám nabídlo naše slovácké mládí -
cimbálovka a skupina krojovaných dívek a chlapců.
Krásy bylo na jevišti, až oči přecházely,
když nám děti svoje tance předváděly.
Uvítali jsme i mladou cimbálovou muziku.
Pod vedením Katky Říhové jim hrála do skoku.
 
Děkujeme za krásný dárek k svátku.
Uložíme si ho v srdci na památku.
 
Po krásném programu se káva podávala.
Obsluhy se ujali čtyři muži - pro ženy byla zdarma.
 
Pak nám k tanci i poslechu hrála POHODA
a celý večer byla dobrá nálada.
 
Stalo se v úterý 15. května 2018 na hlucké tvrzi.
Anna Libosvárová
 
Srdečně vás všechny zveme na příští seniorskou besedu.
Bude v úterý 19. černa 2018 v 19 hod. na hlucké tvrzi.
 
Společně oslavíme konec školního roku.

 


 

Seniorské vítání jara
 
 
Slyšeli jste v úterý dobrou muziku hrát?
To senioři přišli na tvrz jaro přivítat.
 
Hlucké KLEBETNICE žertovné písničky zazpívaly
a s cimbálovou muzikou ŽENIČKY
z všedního dne nám svátek udělaly.
ŽENIČKY pak zahrály i "klasiku"-
známé filmové melodie.
Za nezapomenutelný zážitek moc děkujeme.
Přišla i Arizonská pěnice - Tornádo Lou
/sváděla nám chlapy/
a zatančila i kankán se svými děvčaty.
KLEBETNICE i ŽENIČKY nám vlily život do žil.
Každý senior při jejich vystoupení ožil.
Tisíceré díky za vaši účast nezištnou.
Vítání jara na tvrzi bude pro nás krásnou vzpomínkou.
 
Pak naše oblíbená kapela POHODA hrála k tanci i zpěvu
a všichni si užívali tu dobrou pohodu.
 
Stalo se v úterý 17. dubna 2018 na hlucké tvrzi.
Anna Libosvárová
 
Srdečně vás zveme na příští seniorskou besedu.
Bude v úterý 15. května 2018 v 19 hod. na hlucké tvrzi.
Společně oslavíme Svátek matek. 
 

 

Seniorská předvelikonoční beseda
 
Hlučtí senioři se v úterý zase sešli,
ba i přespolní v hojném počtu došli.
I v tento postní čas se na besedu těšili
a všichni se celý večer dobře bavili.
 
Uspořádaná výstava kraslic se povedla moc.
Byla to krásná podívaná v čase předvelikonoc.
 
Po úvodní písničce "Na téj huckéj věži" nastal zvrat.
Hrála se zkrácená verze balady "Zlatý kolovrat".
Maruška Křiváková to všecko vymyslela, i scénář napsala
a mimo seniory také mladé herce oslovila.
Že měla šťastnou ruku jsme se všichni přesvědčili
a se zaujetím jsme tuto hru sledovali.
Moc se nám to líbilo - všem moc děkujeme
a do další práce jim mnoho úspěchů přejeme.
 
Příjemným překvapením program následoval -
mužský pěvecký sbor "Hútek" z Bánova nám zazpíval.
Veselí chlapi v kroji nastrójení to rozjeli
a všechny v sále do veselé nálady dostali.
 
Také harmonikáři Laďa Mitáček a Jožka Nemrava hráli
a známé písničky společně se všemi zpívali.
 
Byl to krásný večer příjemně strávený.
Rozcházeli jsme se v dobré náladě a spokojení.
 
Stalo se v úterý 13. března 2018 na hlucké tvrzi.
Anna Libosvárová
 
Srdečně vás zveme na příští seniorskou besedu.
Bude v úterý 17. dubna 2018 v 19 hod. na hlucké tvrzi.
Společně přivítáme jaro.
 

 
Seniorský ples
 
Je úterý a senioři dnes
těší se na společenský ples.
Zvykem bývá polonéza na zahájení,
tentokrát to bylo country tancování.
 
Pak následovala zábava při dobré muzice -
bylo veselo a tancovalo se velice.
Při odpočinku přišel Fanoš s vtipama,
co přijel z Dolněmčí s jeho Tetičkama.
 
Bohatá a hodnotná byla i tombola,
která tažením čísel výhrou nebyla.
Pro tombolu jsme zvolili obálkovou metodu,
abysme si losováním nezkrátili zábavu.
Sponzorům a dárcům moc děkujeme,
že podpořili náš ples, toho si vážíme.
 
Tancovalo a zpívalo se dlouho do noci.
Nikdo si ani nevzpomněl na svoje nemoci.
 
Seniorské úterky jsou nejen v Hluku známé,
přijedou sem i mnozí přespolané.
Rádi je tady všechny přivítáme
a z všedního dne si svátek uděláme.
 
Stalo se v úterý 30. ledna 2018 na hlucké tvrzi.
Anna Libosvárová
 
Srdečně vás všechny zveme na příští seniorskou besedu.
Bude v úterý 13. března 2018 na hlucké tvrzi.
Zazpíváme si u harmonik s bratranci Mitáčkovými.
 
Zhlédneme také krátkou divadelní hru "Zlatý kolovrat".
 
Zároveň uspořádáme výstavku kraslic s vaší laskavou účastí.
Prosíme, kdo vyrábíte kraslice /malované, barvené,
obháčkované, opletené, pečené a různě zdobené/,
nabídněte k vystavení u paní Marušky Hájkové /naproti hřbitova/.
Předem moc děkujeme.
Hluk Město Hluk

nahoru